หมายเลข ID หัวข้อ : 00199198 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/06/2018

คำถามที่พบบ่อยสำหรับ WF-SP700N

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

Q1: ฟีเจอร์สายโทรศัพท์มีการรองรับได้ทั้งสองข้างของเครื่องหรือไม่?
A1: เสียงเรียกเข้าและเสียงที่โทรเข้ามาจะสามารถได้ยินเฉพาะจากทางตัวด้านซ้ายเท่านั้น.
ท่านสามารถจะรับ หรือ ตัดสายโทรได้โดยการกดที่ปุ่มได้จากทั้งด้านซ้ายและด้านขวา.

 

Q2: เอฟเฟ็คการยกเลิกนอยส์รบกวนจะสามารถปรับเปลี่ยนด้วยมือได้หรือไม่?
A2: ตัวเฮ็ดเซ็ตจะมีโหมดยกเลิกนอยส์รบกวนเพียงอันเดียว.
ท่านสามารถสลับฟังก์ชันระหว่างโหมดยกเลิกนอยส์รบกวน โหมดเสียงรอบข้าง และปิด โดยการกดที่ปุ่มทางด้านซ้าย.
นอกจากนี้, โหมดเสียงรอบข้างสามารถจะเปลี่ยนได้ (โหมดปกติ/เสียง) โดยใช้แอป "Sony | Headphones Connect".

 

Q3: เสียงลมดังมากเกินไป.
A3: ถ้าหากท่านเปิดโหมดเสียงรอบข้าง, เสียงลมรบกวนอาจจะได้ยินดังมากขึ้น ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมของท่าน. ในกรณีนี้, ให้ใช้แอป "Sony | Headphones Connect" เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าจากโหมดปกติไปเป็นโหมดเสียง.
ถ้าหากเสียงลมรบกวนยังคงได้ยินเสียงดังเกินไป, ให้ปิดโหมดเสียงรอบข้างลงไป.

 

Q4: ตัวเฮ็ดเซ็ตไม่พอดีกับกล่องสำหรับชาร์จไฟ.
A4: ตรวจเช็คดูว่าชุดด้านซ้าย/ขวา ของเฮ็ดเซ็ตและตัวรองรับส่วนโค้งมีการหันหน้าเข้าไปอย่างถูกต้องแล้ว.

 

Q5: เพาเวอร์ของตัวเฮ็ดเซ็ตมีการปิดได้เองโดยอัตโนมัติหรือไม่?
A5: ถ้าหากการจับคู่ไม่สำเร็จภายใน 5 นาที, ชุดเฮ็ดเซ็ตนั้นจะยกเลิกโหมดการจับคู่และปิดเพาเวอร์ไป.
ถ้าหากไม่มีประจุไฟเหลืออยู่ในแบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟใหม่ได้, จะมีเสียงเตือนและเสียงแนะนำว่า "Please recharge headset", และจากนั้นชุดเฮ็ดเซ็ตจะปิดเพาเวอร์ลงไปเองโดยอัตโนมัติ.

 

Q6: มีบริการอะไรให้บ้างถ้าหากชุดเฮ็ดเซ็ตหรือกล่องสำหรับชาร์จไฟหายไปหรือต้องได้รับการตรวจซ่อม?
A6: มีบริการในการเปลี่ยนหรือตรวจซ่อมตัวด้านซ้ายหรือด้านขวาของชุดเฮ็ดเซ็ตหรือตัวกล่องสำหรับชาร์จไฟ.

 

Q7: ทำไมตัวด้านซ้ายหรือด้านขวาของเฮ็ดเซ็ตและกล่องสำหรับชาร์จไฟต้องใช้บริการนี้ด้วย?
A7: ต้องมีข้อมูลการจับคู่ระหว่างตัวด้านซ้ายและด้านขวา และกล่องสำหรับชาร์จไฟ (NFC), และข้อมูลนี้ต้องได้รับการตั้งค่าจากบริการนี้.