หมายเลข ID หัวข้อ : 00202889 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/01/2021

BRAVIA TV และ Google Home

  Q1: BRAVIA TV รองรับ Google Home ได้หรือไม่?

  Android TV™ ทั้งหมดรองรับ Google Home ได้.
  มีความเป็นไปได้ที่จะใช้เครื่องนี้ในทุกประเทศที่มีการจำหน่ายของ Google Home.

  Q2: ฉันจะทำอะไรได้บ้างกับ Google Home?

  ให้อ้างอิงกับ Google Help ต่อไปนี้สำหรับการใช้งานที่รองรับได้และวิธีการเซ็ตอัปและการใช้.
  https://support.google.com/googlehome/topic/7029584?hl=en&ref_topic=7195017

  Q3: ฉันจะฉายภาพจาก Google Home ไปให้กับ Android TV ได้อย่างไร?

  กรุณาอ้างอิงกับ Google Help ต่อไปนี้สำหรับการฉายภาพจาก Google Home ไปให้กับ Android TV.
  https://support.google.com/googlehome/topic/7029584?hl=en&ref_topic=7195017


  Google Home และ Android TV เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.