หมายเลข ID หัวข้อ : 00202889 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/01/2019

BRAVIA TV และ Google Home

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

Q1: BRAVIA TV รองรับ Google Home ได้หรือไม่?

Android TV™ ทั้งหมดรองรับ Google Home ได้.
มีความเป็นไปได้ที่จะใช้เครื่องนี้ในทุกประเทศที่มีการจำหน่ายของ Google Home.

Q2: ฉันจะทำอะไรได้บ้างกับ Google Home?

ให้อ้างอิงกับ Google Help ต่อไปนี้สำหรับการใช้งานที่รองรับได้และวิธีการเซ็ตอัปและการใช้.
https://support.google.com/googlehome/topic/7029584?hl=en&ref_topic=7195017

Q3: ฉันจะฉายภาพจาก Google Home ไปให้กับ Android TV ได้อย่างไร?

กรุณาอ้างอิงกับ Google Help ต่อไปนี้สำหรับการฉายภาพจาก Google Home ไปให้กับ Android TV.
https://support.google.com/googlehome/topic/7029584?hl=en&ref_topic=7195017


Google Home และ Android TV เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.