หมายเลข ID หัวข้อ : 00197722 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/04/2018

ข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเดตซอฟต์แวร์ของ Android TV(28 มีนาคม 2561)

  ซอฟต์แวร์ของ Android TV ของท่านได้มีการ กำหนดให้รับการอัปเดตไว้แล้ว. การอัปเดตนี้มีกำหนดการเริ่มขึ้นหลังวันที่ 28 มีนาคม 2018. เมื่อซอฟต์แวร์ของ Android TV ได้รับการอัปเดตแล้ว ฟีเจอร์ต่อไปนี้จะได้รับการปรับปรุง.

   

  Dolby Vision

  คอนเทนท์ Dolby Vision ได้รับการรองรับสำหรับแอป/บริการ สตรีมมิ่งวิดีโอ ที่ติดตั้งอยู่ในทีวีนั้น(เช่น Amazon Prime Video และNetflix).
  รูปภาพประกอบ
  หมายเหตุ:

  • เรื่องนี้ใช้ได้กับ Z9D, X95xxE, X94xxE, X93xxE และ A1 เท่านั้น.
  • เพื่อที่จะเพลิดเพลินกับคอนเทนท์ Dolby Vision , แอป/บริการ สตรีมมิ่งวิดีโอ จะต้องรองรับ Dolby Vision ได้. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อกับผู้ให้บริการ บริการ/แอปนั้น ๆ .
  • หลังจากที่ Sony TV รับการอัปเดตซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ที่เล่นกลับ Dolby Vision ได้(เช่น เครื่องเล่นสำหรับการสตรีมมิ่งและ เครื่องเล่น UHD Blu-ray) ที่เชื่อมต่อกับ Sony TV นั้นทาง HDMI จะต้องมีการอัปเดตซอฟต์แวร์ด้วย เพื่อให้รองรับการเล่น Dolby Vision ทางอุปกรณ์นั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ในช่วงเวลาของการอัปเดตกับเครื่องเล่นบางเครื่อง กรุณาติดต่อกับผู้ผลิตเครื่องเล่นนั้น ๆ.
    

  หน้าจอใช้งานสำหรับการค้นหาด้วยเสียง(Voice Search UI)

  มีการเปลี่ยนแปลงใน Voice search UI ท่านสามารถทำการค้นหาคอนเทนท์ได้ในระหว่างรับชมรายการบนหน้าจอ. กดที่ปุ่ม  Up(เพิ่มขึ้น): บนตัวรีโมทคอนโทรลเพื่อให้แสดงผลการค้นหาทั้งหมด. จากนั้นเลื่อนตามหมวดหมู่โดยใช้ปุ่มทิศทางต่าง ๆ .

  ก่อนทำการอัปเดต
  รูปภาพประกอบ

  หลังการอัปเดต
  รูปภาพประกอบ

  การตั้งค่า Language/Voice

  การตั้งค่าสำหรับภาษาในการจดจำเสียงจะรวมอยู่ในภาษาของทีวี.