หมายเลข ID หัวข้อ : 00180464 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/08/2017

ข้อมูลในการใช้งานร่วมกันได้ของอุปกรณ์เสริมกล้องและกล้องถ่ายวิดีโอของ Windows 8 & Windows 8.1

  เกี่ยวกับเรื่องของสภาวะแวดล้อมของการใช้งาน:

  • จะต้องได้รับการติดตั้งมาให้จากโรงงานในเครื่องพีซีของท่าน
  • การทำงานไม่สามารถจะรับรองได้ ถ้ามีการอัพเกรดจากระบบปฏิบัติการอื่น
  • การทำงานไม่ได้รับการประกันสำหรับเครื่องพีซีรุ่นต่าง ๆ ทั้งหมด

   

  สัญลักษณ์:

  O : ใช้งานร่วมกันได้
  X : ใช้งานร่วมกันไม่ได้
  – : ไม่ได้ตรวจสอบ
  NA: ไม่สามารถใช้งานได้
  GPS Unit
  ชื่อรุ่น Windows 8 Windows 8.1
  GPS-CS1 O O


  HDD Photo Storage
  ชื่อรุ่น Windows 8 Windows 8.1
  HDPS-M1 - -
  HDPS-M10 - -

  หมายเหตุ:
  โดยทั่วไป ระบบและชื่อของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในเว็บไซต์นี้ จะเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผู้พัฒนาหรือผู้ผลิตที่เกี่ยวข้อง
  อย่างไรก็ตาม เครื่องหมาย ™ หรือ ® ไม่ได้มีการนำมาใช้ในทุกกรณีในเว็บไซต์นี้