หมายเลข ID หัวข้อ : 00180460 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/08/2017

ข้อมูลใช้งานร่วมกันได้ของหูฟัง ใน Windows 8

  เกี่ยวกับเรื่องของสภาวะแวดล้อมของการใช้งาน:

  • Windows 8 จะต้องได้รับการติดตั้งมาให้จากโรงงานในเครื่องพีซีของท่าน
  • การทำงานไม่สามารถจะรับรองได้ ถ้ามีการอัพเกรดจากระบบปฏิบัติการอื่นไปเป็น Windows 8
  • การทำงานไม่ได้รับการรับประกันสำหรับเครื่องพีซีรุ่นต่าง ๆ ทั้งหมด
  • ผลิตภัณฑ์เหล่านี้รองรับ Windows 8

  สัญลักษณ์:

  1. O : ใช้งานร่วมกันได้
  2.  - :  ใช้งานร่วมกันไม่ได้
  หูฟัง (USB Charging)
  ชื่อรุ่น  สถานะที่ทำงานร่วมกัน (USB connection)
  DR-BT63EX O
  DR-BT63EXP O
  DR-BT150NC O
  DRC-BTN40 O
  DRC-BTN40K O
  MDR-1RBT O
  MDR-1RNC O
  XBA-BT75 O
  XBA-NC85D O
  DR-BTN200 O


  หมายเหตุ:
  โดยทั่วไป ระบบและชื่อของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในเว็บไซต์นี้ จะเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผู้พัฒนาหรือผู้ผลิตที่เกี่ยวข้อง 
  อย่างไรก็ตาม  เครื่องหมาย ™ หรือ ® ไม่ได้มีการนำมาใช้ในกรณีในเว็บไซต์นี้