หมายเลข ID หัวข้อ : 00230032 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/05/2020

ไม่มีเสียงออกมาหรือ ชุดหูฟังไม่ทำงานเมื่อใช้ ชุดหูฟังไร้สายเพียงด้านเดียว

    ถ้าหากท่านใช้ ฟังก์ชัน Google Assistant ใน ชุดหูฟังนี้ เครื่องจะมีการเซ็ตอัปไปใช้ด้านซ้าย (L) หรือด้านขวา (R) (ไม่ได้ใช้ทั้งพร้อมกันทั้งสองด้าน) ถ้าท่านต้องการใช้ ชุดหูฟังเพียงด้านเดียว ท่านจะต้องใช้การเซ็ตอัปด้าน กับฟังก์ชัน Google Assistant function. ท่านไม่สามารถใช้เฉพาะด้านที่ไม่ได้ทำการเซ็ตอัปไว้กับ ฟังก์ชัน Google Assistant ได้ 

    ถ้าท่านต้องการจะใช้อีกด้านหนึ่งของ ชุดหูฟัง ให้เปลี่ยน การตั้งค่าของ ฟังก์ชัน Google Assistant ในแอป Sony | Headphones Connect เพื่อใช้ด้านที่ท่านต้องการจะใช้งาน