หมายเลข ID หัวข้อ : 00180352 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/07/2017

ผังแสดงการใช้งานร่วมกันได้กับ Windows 7 สำหรับ กล้องถ่ายภาพวิดีโอ Digital8

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ตารางต่อไปนี้จะแสดงให้ท่านทราบถึงผลการทดสอบของแต่ละผลิตภัณฑ์กับ Windows 7.
เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมที่ใช้กันได้ :

  • Windows 7 จำเป็นต้องได้รับการติดตั้งมาจากโรงงาน
  • ไม่รองรับสภาวะแวดล้อมที่เป็นการอัพเกรดจากระบบปฏิบัติการอื่น
  • การทำงานจะไม่ได้รับการประกันในคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง

หมายเหตุ: 

  • ฟังค์ชั่น USB streaming ไม่ได้รับการรองรับยกเว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น
  • การเชื่อมต่อของ i.LINK ได้รับการทดสอบด้วย Windows Movie Maker.

สัญลักษณ์:
O : ใช้งานร่วมกันได้
X : ใช้งานร่วมกันไม่ได้
- : ใช้ด้วยกันไม่ได้

USB (Memory Stick)

i.LINK

รุ่น

64-bit

32-bit

64-bit

32-bit

DCR-TR8000E - - O O
DCR-TR8100E - - O O
DCR-TRV120/E/P - - O O
DCR-TRV125E - - O O
DCR-TRV130/E - - O O
DCR-TRV140/E - - O O
DCR-TRV145E - - O O
DCR-TRV147E - - O O
DCR-TRV230/E - - O O
DCR-TRV235E - - O O
DCR-TRV238E - - O O
DCR-TRV239E - - O O
DCR-TRV240/E - - O O
DCR-TRV241E - - O O
DCR-TRV245E - - O O
DCR-TRV250/E - - O O
DCR-TRV255E - - O O
DCR-TRV260 - - O O
DCR-TRV265/E - - O O
DCR-TRV270E - - O O
DCR-TRV280 - - O O
DCR-TRV285E - - O O
DCR-TRV320/E/P - - O O
DCR-TRV325E X X O O
DCR-TRV330/E X X O O
DCR-TRV340/E O O O O
DCR-TRV341E O O O O
DCR-TRV345E - - O O
DCR-TRV350 O O O O
DCR-TRV351 O O O O
DCR-TRV355E O O O O
DCR-TRV356E O O O O
DCR-TRV360 O O O O
DCR-TRV361 O O O O
DCR-TRV380 O*6 O*6 O O
DCR-TRV420E - - O O
DCR-TRV430E X X O O
DCR-TRV460/E O O O O
DCR-TRV461E O O O O
DCR-TRV480/E O*6 O*6 O O
DCR-TRV520/E/P - - O O
DCR-TRV525 - - O O
DCR-TRV530/E X X O O
DCR-TRV620/E - - O O
DCR-TRV720/E - - O O
DCR-TRV725E X X O O
DCR-TRV730/E X X O O
DCR-TRV738E O O O O
DCR-TRV740/E O O O O
DCR-TRV820/E/P - - O O
DCR-TRV828/E X X O O
DCR-TRV830/E X X O O
DCR-TRV840 O O O O

*6 เมื่อปลดการเชื่อมต่อของกล้องถ่ายภาพวิดีโอนั้น ให้เลือกที่ Eject SONY DSC จากไอคอนของ Remove Hardware ที่อยู่ในถาดงาน

 

ตารางต่อไปนี้ แสดงให้ท่านเห็นถึงผลการทดสอบการใช้งานร่วมกันได้กับ Windows 7 เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมที่ใช้ด้วยกันได้ :
  • Windows 7 ต้องได้รับการติดตั้งมาจากโรงงาน
  • สภาพแวดล้อมที่ได้รับการอัพเกรดจากระบบปฏิบัติการอื่น ๆ จะไม่ได้รับการรองรับ
  • การทำงานไม่ได้รับการรับประกันในเครื่องทั้งหมด
หมายเหตุ :
  • Windows 7 ที่เป็นเวอร์ชั่น สตาร์ทเตอร์ ไม่ได้รับการรองรับ เว้นแต่จะมีการระบุเป็นอย่างอื่น
  • สำหรับ 64-bit editions ซอตฟ์แวร์นี้จะทำงานในโหมด 32-bit compatibility

ซอฟต์แวร์

เวอร์ชั่น

การใช้งานร่วมกันได้

หมายเหตุ


64-bit

32-bit

Picture Package (PIXELA) ทั้งหมด No สำหรับใช้เป็นทางเลือก ให้ทำการดาวน์โหลดและใช้ PMB Ver.5.6.01.
ImageMixer (PIXELA) 1.0/1.5 No

ปรับปรุงล่าสุด 19 เมษายน 2554