หมายเลข ID หัวข้อ : 00178153 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/10/2017

จะต้องทำการจัดเก็บกล้องที่ปรับเปลี่ยนเลนส์ได้อย่างไร?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

 เมื่อมีผงฝุ่นเข้าไปในเลนส์ของกล้องแบบปรับเปลี่ยนเลนส์ได้ หรือมีราขึ้นในเลนส์เนื่องมาจากการมีความชื้นในระดับที่สูง, การกำจัดออกเป็นเรื่องที่ไม่ง่าย. ต่อไปนี้เป็นการอธิบายวิธีการจัดเก็บกล้องแบบปรับเปลี่ยนเลนส์ได้อย่างเหมาะสมเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาเกิดราขึ้นภายใน และการปนเปื้อนของผงฝุ่น.

การทำความสะอาดก่อนการจัดเก็บ
ก่อนที่จะทำการจัดเก็บกล้องและเลนส์, ขอแนะนำให้ท่านทำการกำจัดผงฝุ่นด้วยแปรงหรือตัวเป่าลมและใช้ผ้านุ่มทำการเช็ดสิ่งสกปรกใด ๆ ลายนิ้วมือ หรือ คราบน้ำมันออก.
สำหรับรายละเอียดวิธีการทำความสะอาดเลนส์ ให้ดูในคำแนะนำต่อไปนี้.
"วิธีทำความสะอาด ผงฝุ่น สิ่งสกปรก จุด แต้มเปื้อน หรือรอยนิ้วมือให้ออกจากด้านหน้าเลนส์ของกล้อง."

กล่องสำหรับจัดเก็บ
การจัดเก็บกล้องในกล่องแห้งที่มีการผนึกไว้เป็นพิเศษจะเป็นการป้องกันกล้องนั้นจากผงฝุ่นและความชื้นได้. ก่อนที่ท่านจะทำการจัดซื้อกล่องดังกล่าว ขอแนะนำให้ท่านนำกล้องและเลนส์ที่ท่านต้องการจะจัดเก็บมาวางเรียงดูเพื่อกำหนดว่าท่านต้องการกล่องใส่ที่มีขนาดใหญ่เท่าใด.

 • กล่องแห้ง (Dry boxes)
  กล่องแห้งจะเป็นกล่องสำหรับจัดเก็บกล้องที่ผนึกแน่นไม่ให้อากาศและน้ำเข้าไปได้. การใช้กล่องแห้ง จะทำให้ท่านอยู่ในระดับความชื้นที่คงที่ตลอดเวลา. กล่องนี้จะมีมาในหลายรูปแบบ, บ้างก็อาจจะมีปลั๊กสำหรับแบ็คอัพให้บ้างก็จะมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมความชื้นให้.
  dryboxes

 • กล่องแห้งแบบพื้น ๆ (Simple dry box)
  กล่องแห้งแบบพื้น ๆ นี้จะเป็นวิธีการจัดเก็บที่ง่าย ๆ ที่ประกอบไปด้วยกล่องพลาสติกแบบผนึกกันอากาศเข้า ภายในจะมีการใส่สารดูดความชื้นไว้. กล่องแห้งแบบพื้น ๆ นี้ จะมีหลายขนาดใน ความสูง ความกว้าง และความลึกต่าง ๆ กัน. ให้เลือกอันที่มีขนาดที่เหมาะสมกับกล้องและเลนส์ที่ท่านต้องการจะนำไปจัดเก็บ.

  simple_dryboxes

หมายเหตุในการจัดเก็บ
ให้สังเกตดังต่อไปนี้ เมื่อจะทำการจัดเก็บกล้องและเลนส์.

 • ตัวบอดี้กล้อง / เลนส์
  ถ้าหากท่านมีฝาครอบบอดี้และฝาครอบหลังเลนส์ ให้ถอดเลนส์ออกก่อนการจัดเก็บ หรือ ถ้าไม่มีก็ให้ทำการจัดเก็บกล้องพร้อมกับติดตั้งเลนส์ไว้ด้วย.

  Body cap
  bodycap

  Lens rear cap
  lens_rearcap

 • ชุดแพ็คแบตเตอรี่
  ถอดแบตเตอรี่ออกจากบอดี้ของกล้องก่อนที่จะทำการจัดเก็บ.
 • สารดูดความชื้น (Desiccant) (เมื่อใช้กับกล่องแห้งแบบพื้น ๆ)
  เมื่อใช้กล่องแห้งแบบพื้น ๆ ให้ใส่สารดูดความชื้นนี้ไว้ภายในด้วย.
 • เครื่องวัดความชื้นของอากาศ (Hygrometer)
  ถ้าหากใช้กล่องแห้งที่ไม่ได้มีเครื่องวัดความชื้นของอากาศให้มาด้วย, ให้ใส่เครื่องวัดความชื้นของอากาศนี้ไว้ด้านในด้วยเพื่อท่านจะได้ควบคุมความชื้นได้. ระดับความชื้นที่เหมาะสม ควรจะประมาณ 40% และ 50%.