หมายเลข ID หัวข้อ : 00206505 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/07/2019

ฉันจะสามารถใช้ฟังก์ชัน Bluetooth ได้หรือไม่ในขณะที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย?

    เพื่อที่จะใช้ฟังก์ชัน Bluetooth, จะต้องทำการเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ไว้ด้วย. 
    ลำโพงจะต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายเพื่อทำการเซ็ตอัป ดังนั้นกรุณาใช้เครื่องในระหว่างที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย.
    หลังการเซ็ตอัปเสร็จสิ้น, ให้ทำการจับคู่ Bluetooth และทำการเชื่อมต่อ.

    สำหรับ LF-S50G:

    •  ถ้าหากการเชื่อมต่อกับเครือข่ายมีการตัดออกไปหลังการเซ็ตอัปเบื้องต้น, จะสามารถทำการเชื่อมต่อและเล่นกลับผ่านทาง Bluetooth ได้. อย่างไรก็ตาม, ตัวลำโพงจะมีการปิดเพาเวอร์ลงไปหลังจากหนึ่งชั่วโมงผ่านไป.