หมายเลข ID หัวข้อ : 00156010 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/10/2017

การแก้ปัญหาเกี่ยวกับพอร์ต USB-A

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

หมายเหตุ: หัวข้อนี้ใช้กับผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น. กรุณาตรวจสอบรายการผลิตภัณฑ์ที่ใช้ด้วยกันได้ที่ด้านล่างของหัวข้อนี้:


Q1. มีการข้ามในบางแทรค ในระหว่างการเล่นไฟล์ต่าง ๆ ในอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่กับพอร์ต USB-A.
A1. ไฟล์นั้นอาจไม่สามารถเล่นได้กับเครื่องนี้. เครื่องนี้จะทำการข้ามไฟล์ที่ไม่รองรับไปโดยอัตโนมัติ เช่น ไฟล์ที่มี DRM.


Q2. เครื่องนี้ไม่เริ่มเล่นทันที เมื่อเปิดเครื่องขึ้นมา และ เชื่อมต่ออุปกรณ์นั้นเข้ากับพอร์ต USB-A.
A2. เนื่องจาก ต้องใช้เวลาในการเริ่มต้นทำงานของระบบภายในและเวลาในการอ่านของแฟลชไดร์ฟ USB, หลังจากที่เปิดเพาเวอร์ขึ้นมา. ไฟ LED สำหรับ USB-A จะกะพริบเมื่อเปิดเพาเวอร์ขึ้นมาและเมื่ออ่านแฟลชไดร์ฟ USB. ให้ลองทำการเล่นหลังจากที่การกะพริบของไฟนั้นหยุดลงไป.


Q3. การเล่นจะไม่มีการเริ่มต้นหลังการเสียบแฟลชไดร์ฟ USB-A และ กดปุ่ม PLAY.
A3. ให้อ้างอิงกับลิงค์ต่อไปนี้,
อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่กับตัวขั้วต่อ USB-A หรือ USB FRONT ไม่สามารถจะเล่นได้.

หมายเหตุ: เมื่อท่านไม่สามารถ (แฟลชไดร์ฟ USB, ฯลฯ.) ควบคุมอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่กับพอร์ต USB-A โดยใช้ Music Center (SongPal), โปรดดูที่ Q4.


Q4. รายการเพลงไม่แสดงเมื่อใช้ Music Center (SongPal) ทำการควบคุมอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่กับพอร์ต USB-A.
A4. เมื่อใช้ Music Center (SongPal) ทำการควบคุมอุปกรณ์ (แฟลชไดร์ฟ USB, ฯลฯ.) ที่เชื่อมต่ออยู่กับพอร์ต USB-A, ให้เปิดเครื่องนั้นขึ้นมา, ให้รอจนกระทั่งไฟ LED ของ USB-A หยุดกะพริบและติดสว่าง, จากนั้น ให้เริ่มทำการใช้งานอุปกรณ์.
เมื่อรายการไม่มีแสดงตามฟังก์ชั่น USB-A, ให้กลับไปที่หน้าจอ Music, ตรวจสอบว่า ไฟ LED ของ USB-A หยุดกะพริบและติดสว่าง, จากนั้น ให้ทำการเลือกอุปกรณ์ USB นั้นอีกครั้ง.


Q5. ไฟล์ต่าง ๆ ในแฟลชไดร์ฟ USB ที่เชื่อมต่อกับพอร์ต USB-A, ไม่สามารถจะทำการเล่นได้ตามลำดับงานที่กำหนดไว้โดยรีโมท.
A5. เครื่องนี้จะทำการเล่นไฟล์ต่าง ๆ ตามลำดับของตัวอักษร. ให้ทำการเพิ่มตัวเลขไว้ที่ด้านหน้าของชื่อไฟล์เพื่อทำการเล่น หรือ ท่านสามารถทำการเล่นไฟล์นั้นได้ตามลำดับแผนงานที่กำหนดโดย Music Center (SongPal).