หมายเลข ID หัวข้อ : 00158925 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/10/2016

ฉันต้องทำการติดตั้งไดร์ฟเวอร์ใด ๆ ให้กับ web camera หรือไม่?

การติดตั้งไดร์ฟเวอร์ใด ๆ ให้กับ web camera.

    ไม่ต้อง, ไดร์ฟเวอร์จะมีติดตั้งไว้อยู่แล้วในทีวีของคุณ. คุณเพียงแต่ต้องทำการเชื่อมต่อ CMU-BR200 ด้วยสาย USB เข้ากับทีวีเท่านั้น.