หมายเลข ID หัวข้อ : 00120244 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/12/2018

ข้อมูลของ Windows 10 อัปเดตเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2015

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ดังที่มีประกาศจาก Microsoft เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2015 ,ถึงกำหนดเวลาการเปิดตัว Windows 10 - ระบบปฎิบัติการล่าสุด ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2015. กรุณาอ้างอิงกับเว็บไซต์ของ Microsoft สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ.

ในขณะนี้ Sony กำลังทำการทดสอบ Windows 10 และจะจัดเตรียม ข้อมูลการใช้งานร่วมกันได้ ให้ได้หลังเดือนกรกฎาคม 2015. กำหนดการเปิดตัวจะแปรผันไปตามผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน.

Consumer Electronics(สินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค):

  • ข้อมูลการใช้งานร่วมกันได้จะมีการโพสต์ไว้ ที่นี่ สำหรับให้ท่านใช้อ้างอิงได้เมื่อการทดสอบของเราเสร็จสิ้น.
    ก่อนการใช้ผลิตภัณฑ์ Sony ของท่านกับ Windows 10, ขอแนะนำให้ท่านตรวจเช็คกับข้อมูลการใช้งานร่วมกันได้ใด ๆ ที่มีให้สำหรับเครื่องรุ่นของท่าน.
     

คอมพิวเตอร์ VAIO:

  • ตรวจเช็คดู ที่นี่ สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานร่วมกันได้ คำแนะนำ ไดร์ฟเวอร์ ฯลฯ สำหรับเครื่องรุ่นที่รองรับได้สำหรับ Windows 10.

    โปรดทราบว่า Sony ในขณะนี้ ไม่มีแผนที่จัดให้มีขั้นตอนการอัปเกรด หรือไดร์ฟเวอร์ และยูติลิตี้ต่าง ๆ สำหรับเครื่องรุ่นเก่าที่ออกวางจำหน่ายพร้อมกับการติดตั้ง Windows 7 หรือเวอร์ชันก่อนหน้านั้นของ Windows.