หมายเลข ID หัวข้อ : 00125560 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/07/2018

ข้อมูลรายละเอียดการใช้งานร่วมกันได้ของ Windows 10.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ขอบคุณท่านที่เลือกใช้สินค้าต่าง ๆ ของ Sony.

สำหรับสถานะของการใช้งานร่วมกันได้และข้อมูลการอัพเกรดของสินค้า Sony กับ Windows 10, ที่มีแผนจะออกโดย Microsoft Corporation ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558. กรุณาอ้างอิงกับหน้าเว็บของสินค้าที่เกี่ยวข้องตามตารางด้านล่างนี้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศหรือภูมิภาคของสินค้าบางอย่างที่อาจไม่สามารถใช้ได้

ข้อมูลการใช้งานร่วมกันได้ของ Windows 10

เลือกประเภทสินค้า

เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ & Home Cinema การถ่ายภาพดิจิตอล ระบบเครื่องเสียงในบ้าน เครื่องเสียงพกพา Reader eBook อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล เครื่องเสียงติดรถยนต์ เครื่องบันเทิงทางกีฬา