หมายเลข ID หัวข้อ : 00199335 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/06/2020

การวิเคราะห์ด้วยตัวเอง (รหัสแสดงความผิดพลาด) มีการแสดงออกมา เช่น มี E:62:11 และ E:62:12 แสดงขึ้นมา

    รหัสความผิดพลาดเหล่านี้แสดงขึ้นมาเมื่อฟังก์ชันการวิเคราะห์ตนเอง(Self-diagnosis) ทำงาน.

    จากการที่กล้องถ่ายภาพวิดีโอของท่านมี Balanced Optical SteadyShot, ถ้าหากมีแรงกระทำต่อเลนส์มากเกินไปในระหว่างที่เปิดเพาเวอร์อยู่, การป้องกันวงจรขับของเลนส์อาจจะทำงาน และรหัสความผิดพลาดอาจจะแสดงขึ้นมา.
    ในกรณีเช่นนี้, ให้ถอดแบตเตอรี่ออกและใส่เข้าไปใหม่ เพื่อยกเลิกรหัสความผิดพลาดนั้น.

    เมื่อทำความสะอาดเลนส์, ให้ใช้ผ้านุ่มทำการเช็ดเลนส์และจะต้องระวังไม่ใช้แรงกระทำต่อเลนส์ด้วย.