หมายเลข ID หัวข้อ : 00232960 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/10/2020

วิธีการเชื่อมต่อลำโพงซับวูฟเฟอร์ไร้สาย (SWF-BR100) กับทีวี?

  รูปภาพประกอบ

  1. เชื่อมต่อสายเสียง (จัดมาให้) กับเครื่องรับส่งไร้สาย (Wireless Transceiver)

  2. เชื่อมต่อปลายอีกด้านหนึ่งของสายเสียงเข้ากับ AUDIO OUT/รูปภาพประกอบแจ็ค (ซ็อกเก็ต) ของทีวี

  3. เชื่อมต่อ เครื่องรับส่งไร้สาย (Wireless Transceiver) เข้ากับพอร์ต USB ของทีวี
   Headphone/Audio Out จะถูกตั้งไปเป็น Subwoofer โดยอัตโนมัติ
   หมายเหตุ: เครื่องรับส่งไร้สาย (Wireless transceiver) อาจจะไปขวาง ช่องเสียบอื่นของทีวีทางกายภาพ ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของขั้วต่อ USB ที่ท่านเชื่อมต่ออยู่

  4. จัดวางลำโพงซับวูฟเฟอร์ไร้สาย และเชื่อมต่อกับไฟ AC
   หมายเหตุ: แนะนำว่า ลำโพงซับวูฟเฟอร์ ให้วางใกล้กับทีวีมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

  5. ลำโพง ซับวูฟเฟอร์จะเปิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติ และ รูปภาพประกอบ ตัวแสดงสถานะจะติดสว่างเป็นสีเขียว เมื่อเปิดทีวี
   รูปภาพประกอบ