หมายเลข ID หัวข้อ : 00100143 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019พิมพ์

วิธีการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน Privilege Movies 4K.

  ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้ เพื่อทำการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน Privilege Movies 4K.

  1. โดยการใช้รีโมทที่จัดมาให้, กดที่ปุ่ม HOME.
  2. เลือกที่ All Apps.
   All Apps Home menu

  3. เลือกที่ แอพ Privilege Movies 4K.
   4K Privilege Movies icon

  4. เลือกที่ Create Account.
   Create Account Button

  5. ให้ใส่รายละเอียดที่จำเป็นเข้าไปและเลือกที่ Create Account.
   Create Account info

   หมายเหตุ: ใบสำคัญแสดงรหัส Voucher Code 20 หลัก จะมีมาให้พร้อมกับฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟที่จัดมาให้พร้อมกับการจัดซื้อทีวีบราเวีย 4K.

  6. ยืนยัน Email และ Password.
  7. เลือกที่ Continue.
   Continue button

  8. เลือกที่ OK.
   OK button