หมายเลข ID หัวข้อ : 00072886 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/02/2018

วิธีป้องกันการบันทึกภาพยนตร์ เมื่อฉันกดถูกปุ่ม Movie โดยไม่ได้ตั้งใจ

การตั้งกล้องไม่ให้มีการบันทึกภาพยนตร์ เมื่อมีการกดปุ่ม Movie โดยไม่ได้ตั้งใจ.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ตั้ง Movie Mode Only ให้กับปุ่ม MOVIE ใน Custom Settings เพื่อที่จะไม่ให้ปุ่ม Movie นี้ทำงานเมื่อท่านกดถูกปุ่มนี้โดยไม่ได้ตั้งใจ.

หมายเหตุ: เมื่อมีการตั้งไว้ที่ Always, การบันทึกของภาพยนตร์จะเริ่มทำงานได้ในทุกโหมด.