หมายเลข ID หัวข้อ : 00072171 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/09/2016

วิธีการชาร์จไฟให้กับโทรศัพท์ในขณะที่ทีวีนั้นอยู่ในโหมด Standby โดยใช้ MHL.

การชาร์จไฟให้กับโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อด้วย MHL ในระหว่างที่ทีวีนั้นอยู่ในโหมด Standby

  1. เปิดทีวีขึ้นมา.
  2. ที่รีโมทของทีวี, ให้กดที่ปุ่ม HOME.
  3. เลือกไปที่ Settings.
  4. เลือกไปที่ External Inputs.
  5. เลือกไปที่ MHL Charging during Standby.
  6. ตั้งให้ MHL Charging during Standby ไปที่ ON เพื่อทำการชาร์จโทรศัพท์ของท่านในระหว่างที่ทีวีอยู่ในโหมด Standby.
  7. ปิดทีวีให้เข้าไปอยู่ในโหมด Standby.