หมายเลข ID หัวข้อ : 00069335 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/12/2015พิมพ์

โทรศัพท์สมาร์ทโฟนไม่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับอินเตอร์เน็ตได้เมื่อเชื่อมต่ออยู่กับ Personal Content Station (PCS).

โทรศัพท์สมาร์ทโฟนไม่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับอินเตอร์เน็ตได้เมื่อเชื่อมต่ออยู่กับ Personal Content Station (PCS).

    โทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือแทปเล็ตจะไม่สามารถทำการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้ในระหว่างที่เชื่อมต่ออยู่กับ PCS โดยใช้ โหมด Wi-Fi Direct. ถ้าท่านต้องการจะเชื่อมต่อเข้ากับอินเตอร์เน็ต, ให้ตั้งให้ PCS ไปเป็นโหมด Client.