หมายเลข ID หัวข้อ : 00057471 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/06/2018

การรับฟังเฟลงในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือแทปเล็ตโดยใช้การสัมผัสเดียว (one touch) (SHAKE-5)

  โดยการสัมผัสที่ระบบ ด้วยโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่ใช้งานร่วมกันได้กับ NFC(*) ระบบจะทำการเปิดฟังค์ชั่น Bluetooth ขึ้นมาโดยอัตโนมัติ และจากนั้นจะดำเนินการจับคู่ให้เสร็จและทำการเชื่อมต่อทาง Bluetooth ให้โดยอัตโนมัติ

  * ถึงแม้ว่า จะระบุไว้แต่โทรศัพท์สมาร์ทโฟนในการอธิบายนี้ การอธิบายนี้ก็หมายรวมถึงแทปเล็ตต่าง ๆ ด้วย

  1. การแตะโทรศัพท์สามาร์ทโฟนที่เครื่องหมาย N-Mark ของระบบ จนกระทั่ง โทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้นสั่นหรือเล่นเสียงออกมาสั้น ๆ

   ปลดล็อคหน้าจอของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนไว้ก่อนล่วงหน้า

   ทำตามคำสั่งต่าง ๆ ที่แสดงออกมาบนหน้าจอของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพื่อทำการเชื่อมต่อให้เสร็จสิ้น

   เมื่อมีการเชื่อมต่อของ Bluetooth ทำได้แล้ว ตัวแสดงสถานะของ Bluetooth จะหยุดกระพริบและติดสว่าง ชื่อของอุปกรณ์ Bluetooth จะแสดงขึ้นมาในหน้าจอแสดงผล

  2. เริ่มการเล่นกลับที่โทรศัพท์สมาร์ทโฟน

  คำแนะนำ

  • ให้อ้างอิงกับคู่มือของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนสำหรับตำแหน่งที่กำหนดให้แตะบนตัวโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้น
  • ถ้าการจับคู่และการเชื่อมต่อของ Bluetooth ล้มเหลว ให้ทำดังต่อไปนี้
   • เปิดฟังค์ชั่น NFC หรือเปิด “NFC Easy Connect” (ถ้าหากมีติดตั้งไว้) ในตัวโทรศัพท์สมาร์ทโฟน จากนั้นให้ขยับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่างช้า ๆ เหนือเครื่องหมาย N-Mark.
   • ให้ถอดกระเป๋าใส่ (case) ออกจากโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ถ้าหากใช้กระเป๋าใส่ที่มีจำหน่ายทั่วไป