หมายเลข ID หัวข้อ : 00140918 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019พิมพ์

วิธีการติดตั้งไดร์ฟเวอร์ USB ซ้ำใหม่สำหรับ Windows 8

  ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้เพื่อทำการติดตั้งไดร์ฟเวอร์ USB ซ้ำใหม่:

  1. กดปุ่มผสมของ Windows Logo + X บนแป้นพิมพ์ และ จากรายการ ให้คลิกที่ Device Manager.Image

   หมายเหตุ: เนื่องจาก Device Manager เป็นแอพพลิเคชั่น Windows Desktop แบบดั้งเดิม, ซึ่งถ้าหากท่านยังไม่ได้อยู่ที่หน้า Desktop หน้าจอจะเปลี่ยนไปที่หน้า Desktop ให้ และ หน้าต่าง Device Manager จะเปิดขึ้นมา.

  2. ในหน้าต่างของ Device Manager, ดับเบิลคลิกที่ Universal Serial Bus controllers เพื่อขยายตัวเลือกออกมา. Image
  3. ในรายการของ Universal Serial Bus controllers, ให้คลิกเพื่อเลือกรายการ USB ที่เหมาะสม.
  4. คลิกขวาที่ อุปกรณ์ USB นั้น, จากนั้น คลิกที่ Uninstall.

   หมายเหตุ: ท่านสามารถทำการยกเลิกการติดตั้งอุปกรณ์ USB นั้นจาก Action Menu ได้เช่นกัน.

   Image
  5. ในหน้าต่างของ Confirm Device Uninstall, คลิกที่ปุ่ม OK. Image
  6. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์.
  7. เมื่อทำการรีสตาร์ทขึ้นมาใหม่, ระบบปฎิบัติการจะหาอุปกรณ์นั้นและติดตั้งไดร์ฟเวอร์ให้ใหม่โดยอัตโนมัติ.

   หมายเหตุ:  ถ้าหากมีการถามหาแผ่นติดตั้งไดร์ฟเวอร์, ในหน้าต่างของ Add New Hardware, ให้พิมพ์ C:\Windows\inf.