หมายเลข ID หัวข้อ : 00058471 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/06/2018

การรับฟังเพลงในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือเครื่องแทปเล็ตโดยใช้การสัมผัสเดียว (one touch) (DR-BTN200)

  โดยการแตะหูฟังด้วยโทรศัพท์สมาร์ทโฟน(*) ที่ใช้งานร่วมกันได้กับ NFC หูฟังนั้นจะเปิดฟังค์ชั่น Bluetooth ขึ้นมา, และจากนั้นจะดำเนินการจับคู่ให้เสร็จและเชื่อมต่อ Bluetooth ให้โดยอัตโนมัติ.

  * แม้ว่า จะระบุไว้เพียงโทรศัพท์สมาร์ทโฟนในการอธิบายนี้ แต่ก็หมายรวมไปถึงเครื่องแทปเล็ตต่าง ๆ ด้วย.

  1. ตั้งสวิทช์ NFC ไปที่ ON ในตัวเฮดเซ็ต.

  2. แตะโทรศัพท์สมาร์ทโฟนบนเครื่องหมาย N-Mark ของเฮดเซ็ต จนกระทั่ง โทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้นสั่นหรือส่งเสียงสั้น ๆ ออกมา.

   ให้ทำการปลดล็อคหน้าจอของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้นก่อนล่วงหน้า.

   ทำตามคำสั่งต่าง ๆ ที่แสดงออกมาบนหน้าจอเพื่อทำการเชื่อมต่อให้เสร็จสิ้น.

  3. เริ่มการเล่นบนโทรศัพท์สามาร์ทโฟน.

  หมายเหตุ

  • เมื่อมีการตั้งสวิทช์ NFC ของหูฟังไปที่ OFF, ท่านไม่สามารถจะทำการเชื่อมต่อได้. ท่านอาจจะมีการตั้งสวิทช์ไปที่ OFF เพื่อเป็นการป้องกันหูฟังนั้นจากการเปิดขึ้นมาหรือเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น ๆ ถ้าหากท่านสัมผัสตัวหูฟังด้วยอุปกรณ์อื่นโดยไม่ได้ตั้งใจ. อย่างไรก็ตาม, ถ้าหากท่านตั้งสวิทช์ไปที่ OFF เมื่อเชื่อมต่อหูฟังนั้นกับอุปกรณ์อื่น ๆ, ท่านสามารถจะทำการตัดการเชื่อมต่อหูฟังนั้นจากอุปกรณ์นั้นโดยการสัมผัสหูฟังด้วยอุปกรณ์นั้นอีกครั้ง.

  ข้อแนะนำ

  • ให้อ้างอิงกับคู่มือของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนสำหรับตำแหน่งที่กำหนดให้เป็นจุดสำหรับแตะบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้น.
  • ถ้าหากการจับคู่ของการเชื่อมต่อ Bluetooth ล้มเหลว, ให้ทำดังต่อไปนี้ .
   • ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนให้เปิดฟังค์ชั่น NFC หรือเปิด "NFC Easy Connect" (ถ้าหากมีติดตั้งไว้) ขึ้นมา, จากนั้นให้ขยับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้นไปมาช้า ๆ เหนือเครื่องหมาย N-Mark.
   • ให้ถอดกระเป๋าใส่โทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้นออก ถ้าหากมีการใช้กระเป๋าใส่โทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่มีจำหน่ายทั่วไปอยู่.