หมายเลข ID หัวข้อ : 00231556 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/09/2019

เมื่อใช้หูฟังในระหว่างการโทรศัพท์ ฉันไม่สามารถได้ยินเสียงของคู่สนทนา หรือพวกเขาก็ไม่ได้ยินเสียงฉัน

  ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา:

  เมื่อคู่สนทนาไม่สามารถได้ยินเสียงของฉันในระหว่างการสนทนาโทรศัพท์

  เมื่อใช้หูฟังในการโทรศัพท์ ถ้าหากท่านไม่ได้พูดเข้าไปในไมโครโฟน หรือไมโครโฟนเข้าไปอยู่หลังไหล่ของท่านในขณะที่กำลังเดินอยู่ เสียงของท่านอาจจะได้ยินลำบาก หรือไม่ได้ยินเลยในฝั่งตรงข้าม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้พูดเข้าไปตรงๆ กับไมโครโฟนในระหว่างที่ใช้อยู่นั้น

  การใส่ชุดหูฟัง

  1. ไมโครโฟน

  เมื่อฉันไม่สามารถได้ยินเสียงของคู่สนทนาในระหว่างการคุยโทรศัพท์

  ให้เพิ่มระดับเสียงของการโทรด้วยหูฟังในระหว่างการสนทนาโทรศัพท์

  หมายเหตุ:

  • ระดับเสียงโทรศัพท์และระดับเสียงการเล่นสามารถจะทำการปรับได้แยกจากกัน
  • การเปลี่ยน ระดับเสียงโทรศัพท์จะไม่เปลี่ยนแปลงระดับเสียงการเล่นเพลง และเช่นเดียวกับการเปลี่ยนของการเล่นเพลง