หมายเลข ID หัวข้อ : 00231566 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14/12/2020

ในระหว่างการสนทนาโทรศัพท์โดยใช้หูฟัง เสียงของฉันดังหรือมีการสะท้อน

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

    เมื่อโทรออกหรือรับสายโทรศัพท์โดยใช้หูฟัง เสียงของท่านและเสียงอื่นๆ จะรับเข้ามาจากฟังก์ชัน Sidetone ของไมโครโฟนของหูฟัง เสียงของท่าน เสียงต่างๆ รอบข้าง เสียงการใช้งานหูฟัง จะได้ยินจากส่วนเอียร์พิซของหูฟัง เรื่องนี้ไม่ได้เป็นความผิดปกติ

    หมายเหตุ:

    • ระดับเสียงและความไวของฟังก์ชัน Sidetone ไม่สามารถจะทำการปรับได้ และฟังก์ชันนี้ก็ไม่สามารถปิดได้
    • เมื่อใช้ไมโครโฟนของหูฟัง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้อยู่ใกล้กับปากของท่านมากเกินไป ถ้า ไมโครโฟนอยู่ใกล้เกินไป อาจจะทำให้เกิดการสะท้อน หรือทำให้เสียงของท่านดังเกินไป (เฉพาะ WI-C200/C310 เท่านั้น)