หมายเลข ID หัวข้อ : 00140729 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/12/2017

วิธีการติดตั้งไดร์ฟเวอร์ของ USB สำหรับ Windows 7 เข้าไปใหม่

  ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำการติดตั้งไดร์ฟเวอร์ของตัว USB เข้าไปใหม่.

  1. คลิกที่ ปุ่่ม Start และจากนั้นคลิกที่ Control Panel.
  2. ในหน้าต่างของ Control Panel , ให้คลิกที่ Hardware and Sound.
  3. ในหน้าต่างของ Hardware and Sound , ใน Devices and Printers, ให้คลิกที่ Device Manager.
  4. ดับเบิลคลิกที่ Universal Serial Bus controllers เพื่อขยายตัวเลือกออกมา.
  5. ในรายการของ Universal Serial Bus controllers , ให้คลิกเพื่อเลือกรายการ USB ที่เหมาะสม.
  6. ใน แถบเมนู , ให้คลิกที่ Action.
  7. ในเมนู Action ให้คลิกที่ Uninstall.
  8. ในหน้าต่างของ Confirm Device Uninstall , ให้คลิกที่ปุ่ม OK .
  9. การรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์.

  หมายเหตุ: