หมายเลข ID หัวข้อ : 00158937 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/12/2017

จะสามารถใช้สาย MHL ยี่ห้อใด ๆ ก็ได้ ใช่หรือไม่?

  ข้อสำคัญ: ไม่ได้มีโทรทัศน์ของโซนี่ครบทุกรุ่นที่จะสามารถใช้งานกับสาย MHL ได้. ถ้าต้องการจะตรวจสอบดูว่า เครื่องของท่านที่ผลิตโดยโซนี่มีฟังก์ชันนี้หรือไม่ ให้ตรวจเช็คได้จากรายละเอียดสเปคของเครื่องของท่าน ในคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องนั้น.

  สายใด ๆ ที่มีการรับรอง MHL-certified จะสามารถใช้ได้.

  • สำหรับสัญญาณ 2K ต้องแน่ใจว่า ได้ใช้สาย MHL2 ที่ได้รับอนุญาต ที่มีโลโก้ MHL
  • สำหรับสัญญาณ 4K และ สมาร์ทโฟนที่ใช้ได้กับ 4K ต้องแน่ใจว่า ได้ใช้สาย MHL3 ที่ได้รับอนุญาตที่มีโลโก้ MHL.

  ขอแนะนำและสนับสนุนให้ใช้แต่สาย Sony MHL. อย่างไรก็ตาม ในส่วนของซีรีย์ DLC-MCxx ได้มีการเลิกผลิตไปแล้ว. ท่านสามารถจะจัดซื้อได้เฉพาะซีรีย์ DLC-MCxx ที่ยังมีจำหน่ายอยู่เท่านั้น.

  หมายเหตุ: โซนี่ไม่ได้มีการตรวจสอบการเชื่อมต่อกับสายของยี่ห้ออื่นที่มีจำหน่ายในท้องตลาด.