หมายเลข ID หัวข้อ : 00277830 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/05/2022

วิธีทำความสะอาดฝุ่นหรือสิ่งสกปรกจากด้านในของเลนส์

    ถ้าต้องการทำความสะอาดฝุ่นหรือสิ่งสกปรกจากด้านในของเลนส์ กล้องหรือเลนส์ ควรจะได้รับ การบริการ จากช่างเทคนิคที่ได้รับการแต่งตั้ง