หมายเลข ID หัวข้อ : 00127257 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/04/2018

วิธีการรีเซ็ตกล้องถ่ายภาพวิดีโอให้กลับไปเป็นค่าการปรับตั้งจากโรงงาน.

  กล้องถ่ายภาพวิดีโอสามารถจะคืนค่าการปรับตั้งไปเป็นค่าจากโรงงานได้ โดยการกดที่ปุ่ม RESET เล็ก ๆ บนตัวกล้องถ่ายภาพวิดีโอนั้นหรือใช้ตัวเลือกการปรับเป็นค่าเริ่มต้น (Initialize)ในเมนูก็ได้.
  เพื่อจะดูว่ากล้องถ่ายภาพวิดีโอของท่านมีปุ่ม RESET หรือไม่, หรือถ้าหากต้องการข้อมูลเฉพาะรุ่นในการทำขั้นตอนใด ๆในวิธีการแก้ปัญหานี้ให้เสร็จสิ้น ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งาน.
  คู่มือแบบออนไลน์สามารถจะใช้ทำการค้นหาได้อย่างง่ายดายสำหรับคำว่า "Reset" หรือ "Initialize" เพื่อดูวิธีการสำหรับกล้องถ่ายภาพวิดีโอของท่าน. ทำตามขั้นตอนที่เหมาะสมด้านล่างนี้สำหรับกล้องถ่ายภาพวิดีโอของท่าน.

  หมายเหตุ:
  • ต้องมั่นใจว่าไม่ได้ปิดกล้องถ่ายภาพวิดีโอไปในระหว่างการรีเซ็ตกำลังดำเนินการ.
  • ถึงแม้ว่าท่านจะใช้ฟังก์ชันนี้ ภาพยนตร์และภาพถ่ายทั้งหมดก็จะยังคงอยู่.
  • ถ้ามีรหัสแสดงความผิดพลาดขึ้นต้นด้วยตัว C: หรือ E: แสดงขึ้นมาในหน้าจอ LCD ของกล้องถ่ายภาพวิดีโอนั้น การรีเซ็ตอาจจะไม่ช่วยแก้ปัญหานี้ให้ได้.

  การใช้ตัวเลือกการปรับเป็นค่าเริ่มต้น(Initialize)ในเมนู

  1. MENU → SetupGeneral SettingsInitializeOK
  2. หลังจากที่กล้องถ่ายภาพวิดีโอรีบูตขึ้นมา เมนูการตั้งค่าเวลาและวันที่จะแสดงขึ้นมา. ทำตามคำสั่งบนหน้าจอเพื่อทำการเซ็ตอัปค่าเริ่มต้นให้เสร็จสิ้น.

   หมายเหตุ: เนื่องจากกล้องถ่ายภาพวิดีโอมีรูปแบบการวางระบบเมนูที่แตกต่างกัน ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานเฉพาะสำหรับรุ่นกล้องถ่ายภาพวิดีโอของท่าน.

  โดยการใช้ปุ่ม RESET

  1. หาตำแหน่งของปุ่ม RESET ในกล้องถ่ายภาพวิดีโอนั้น.
  2. ใช้วัตถุที่มีปลายแหลม (เช่น ปากกาลูกลื่น) กดค้างไว้ที่ปุ่ม RESET นาน 2-3 วินาที.
  3. หลังจากผ่านไป 2-3 วินาที ให้ปล่อยจากการกดปุ่ม RESET.
  4. หลังจากที่กล้องถ่ายภาพวิดีโอรีบูตขึ้นมา เมนูการตั้งค่าเวลาและวันที่จะแสดงขึ้นมา. ทำตามคำสั่งบนหน้าจอเพื่อทำการเซ็ตอัปค่าเริ่มต้นให้เสร็จสิ้น.