หมายเลข ID หัวข้อ : 00064896 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/04/2017

จะสามารถรับชมไฟล์รูปถ่ายในความละเอียดขนาด 4K ใน slideshow ได้หรือไม่?

การรับชมไฟล์รูปภาพต่าง ๆ ในความละเอียดขนาด 4K ใน slideshow.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ท่านสามารถรับชมไฟล์รูปถ่ายในความละเอียดขนาด 4K ใน slideshow ได้ โดยทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

 1. เข้าไปที่โฟลเดอร์ที่มีรูปภาพ 4K อยู่จากเมนู ของทีวี.
  1. โดยใช้ตัวรีโมทที่จัดมาให้, กดที่ปุ่ม HOME.
  2. เลือกไปที่ Connected Devices.
  3. เลือกไปที่ USB.
  4. เลือกไปที่ Photo.
  5. เลือกไปที่ โฟลเดอร์รูปภาพที่ต้องการเพื่อให้แสดงในหน้าจอแสดงรูปภาพขนาดเล็ก (thumbnail).
 2. จากหน้าจอ thumbnail ของรูปภาพที่มีความละเอียดขนาด 4K, กดที่ปุ่มตัวเลือก Options.
 3. เลือกไปที่ Slideshow.