หมายเลข ID หัวข้อ : 00100117 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/01/2017พิมพ์

ฉันจะคงสมรรถนะความสามารถของเคสป้องกันน้ำไว้ได้อย่างไร?

    ปะเก็นกันน้ำ (O-ring) อาจจะเสื่อมสภาพจากการ เปิด/ปิด ฝาปิดของกล่อง ซึ่งขึ้นอยู่กับความถี่ในการใช้งานและสถานะของการเก็บรักษา, ขอแนะนำให้เปลี่ยนกล่องกันน้ำหรือกล่องถ่ายภาพใต้น้ำใหม่ปีละหนึ่งครั้ง.

    สำหรับรุ่นที่กันน้ำสาดได้, ขอแนะนำให้นำกล้องไปที่ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตประมาณปีละครั้งเพื่อขอรับบริการเปลี่ยนประเก็นนี้.