หมายเลข ID หัวข้อ : 00199186 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/06/2018

ค่าความจุของตัว Micro Vault ไม่แสดงอย่างถูกต้อง.

พื้นที่ใช้งานได้ของ Micro Vault มีน้อย. / เมื่อลองทำการฟอร์แมท 64 GB Micro Vault โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC), ค่าความจุสำหรับการฟอร์แมทที่แสดงจะเป็น "32 GB". "64 GB" ไม่มีให้เลือก.

  เมื่อดำเนินการเดียวกันในหน่วยความจำ USB โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC), อุปกรณ์นั้นอาจจะถูกแบ่งเป็นหลายพาร์ติชันโดยไม่ได้ตั้งใจ หรือ อาจจะมีพื้นที่ว่างที่ไม่ได้จัดสรรขนาดใหญ่เกิดขึ้นได้.

  ในสภาวะการณ์เช่นนี้, จะไม่สามารถทำการกู้คืนตัวอุปกรณ์นั้นให้กลับไปเป็นค่าจากโรงงานได้ถึงแม้จะใช้ตัวฟอร์แมทเฉพาะสำหรับ Micro Vault ก็ตาม.
  เพื่อที่จะทำการกู้คืนอุปกรณ์นั้นให้เป็นพาร์ติชันเดียว, ให้ลบพาร์ติชันหลายอันนั้นออกโดยใช้ เครื่องมือมาตรฐานของ Windows ชื่อ DiskPart, และจากนั้นให้ทำการฟอร์แมทตัวอุปกรณ์นั้นใหม่.

  สำหรับคำสั่งต่าง ๆ ในวิธีการใช้ DiskPart, ให้ดูจากขั้นตอนด้านล่างนี้:

  คำเตือน:
  มีความเสี่ยงที่ข้อมูลจะสูญหาย.
  การเลือกไดร์ฟที่ผิดพลาดเมื่อใช้ DiskPart จะทำให้ข้อมูลทั้งหมดในไดร์ฟนั้นหายไป.

  1. เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ที่ท่านต้องการจะฟอร์แมทเข้ากับเครื่องพีซี, และจากนั้นให้เริ่มการทำงานของ DiskPart โดยการป้อน diskpart เข้าไปที่กรอบค้นหาในเมนู Start หรือหน้าต่าง Run.
  2. พิมพ์ list disk ในบรรทัดคำสั่งของ DiskPart, และ จากนั้น กดที่ Enter เพื่อให้แสดงรายการของไดร์ฟ (disk).

  3. พิมพ์ select disk, ตามด้วยหมายเลขไดร์ฟ (disk) , และ จากนั้น กดที่ Enter.
   คำเตือน: มีความเสี่ยงที่ข้อมูลจะสูญหาย. ถ้าหากท่านใส่หมายเลขแผ่นดิสก์นั้นผิด คอนเทนท์ของแผ่นดิสก์นั้นจะหายไป. ตรวจสอบดูค่าความจุก่อนที่จะทำงานต่อไป.
  4. พิมพ์คำสั่ง clean และ กดที่ Enter เพื่อลบข้อมูลการตั้งค่านั้น.
  5. พิมพ์คำสั่ง create partition primary เพื่อสร้างพาร์ติชันแบบ primary.
  6. ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์สำหรับทำการฟอร์แมทที่ถูกต้องสำหรับอุปกรณ์ USB ของท่านจากหน้าเว็บต่อไปนี้ และฟอร์แมทอุปกรณ์ USB ของท่าน.

   ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์>รายการของซอฟต์แวร์สำหรับดาวน์โหลดตามผลิตภัณฑ์:
   https://www.sony.net/Products/Media/Microvault/support/index.html.