หมายเลข ID หัวข้อ : 00226458 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2021

ทีวีมีเสียงเสียงแตกหรือเสียงปะทุรบกวน

    เสียงแตกหรือเสียงปะทุจากทีวีของท่านเป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้เป็นสิ่งผิดปกติ

    เสียงเหล่านี้เกิดได้เมื่อชิ้นส่วนต่าง ๆมีการขยายตัวหรือหดตัวเล็กน้อยจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในห้องหรือในทีวีของท่าน ตัวอย่างเช่น, ท่านอาจจะได้ยินเสียงเมื่อท่านเปิดหรือปิดทีวีของท่าน

    ตำแหน่งของเสียงอาจจะเปลี่ยนไป หรือสังเกตุได้น้อยลง จากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม เช่นอุณหภูมิหรือความชื้น