หมายเลข ID หัวข้อ : 00226458 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/02/2022

ทีวีมีเสียงดังเอี๊ยด เสียงแตกหรือเสียงปะทุรบกวน

    เสียงดังเอี๊ยด เสียงแตกหรือเสียงปะทุจากทีวีของท่านเป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้เป็นสิ่งผิดปกติ

    เสียงเหล่านี้เกิดได้เมื่อชิ้นส่วนต่าง ๆมีการขยายตัวหรือหดตัวเล็กน้อยจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในห้องหรือในทีวีนั้น
    ตัวอย่างเช่น ท่านอาจจะได้ยินเสียงนี้เมื่อทำการปิดหรือเปิดทีวี

    ตำแหน่งของเสียงอาจจะเปลี่ยนไป หรือสังเกตุได้น้อยลง จากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม เช่นอุณหภูมิหรือความชื้น