หมายเลข ID หัวข้อ : 00198242 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/05/2018

ข้อมูลการใช้งานร่วมกันได้ของ สื่อ Memory Stick และสื่อ SD Card สำหรับกล้องถ่ายภาพและกล้องถ่ายภาพวิดีโอ Sony

    ถ้าต้องการจะตรวจเช็คดูการใช้งานด้วยกันได้สำหรับสื่อ Memory Stick และสื่อ SD Card กับกล้องถ่ายภาพและกล้องถ่ายภาพวิดีโอ Sony, ให้คลิกที่ลิงก์สำหรับ หน้าข้อมูลการใช้งานร่วมกันได้ของอุปกรณ์เสริม.

    หมายเหตุ:

    • หลังจากที่ท่านใส่ชื่อของผลิตภัณฑ์เข้าไป, ท่านจะต้องเลือกกลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่ประกอบกันเป็นการ์ดหน่วยความจำ.
    • หน้าข้อมูล การใช้งานร่วมกันได้ ของอุปกรณ์เสริม จะแสดงเฉพาะผลิตภัณฑ์ของ Sony เท่านั้น. อย่างไรก็ตาม, กล้องถ่ายภาพและกล้องถ่ายภาพวิดีโอจำนวนมากของ Sony จะใช้งานร่วมกันได้กับการ์ด SD และสื่อ Memory Stick ของบริษัทอื่น.