ความงดงามของโลกมอบแรงบันดาลใจให้เรา

Sony ไม่สามารถส่งมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้ได้หากปราศจากแรงบันดาลใจจากโลกรอบตัวเรา Sony ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีในการมุ่งสู่แผนสภาวะแวดล้อม “Road to Zero” ภายในปี 2050 พร้อมเร่งผลักดันความพยายามในการช่วยให้พวกเราใช้ชีวิตบนโลกใบนี้อย่างสุขสบาย

TOPICS
นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนบนโลก
การปฏิบัติสำหรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
การปฏิบัติสำหรับทรัพยากร
Triporous
TriporousTM มีส่วนร่วมในการทำให้โลกสะอาด
กองเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด
นำหน้าด้านการพัฒนาพลาสติกรีไซเคิล
การปฏิบัติสำหรับความหลากหลายทางชีวภาพ
ภาพของ Playing for the Planet
UNEP Playing for the Planet วิดีโอในประชุมสุดยอดของUNเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ
รูปภาพสถานการณ์ของผู้ชายในพื้นที่เพาะปลูก
สร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์ผ่านวิธีปฏิบัติทางการเกษตรรูปแบบใหม่
ความท้าทาย: ทิ้งร่องรอยน้อยสุด มอบแรงบันดาลใจสูงสุด
การปฏิบัติสำหรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
รูปภาพผลิตภัณฑ์ของ Playstation
โลกเสมือนที่ประหยัดพลังงานอย่างแท้จริง
รูปภาพสถานการณ์ของผู้คนที่ทำงานในโรงงาน
การช่วยกันลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากโรงงานของเรา
การปฏิบัติสำหรับทรัพยากร
การปฏิบัติสำหรับความหลากหลายทางชีวภาพ
ชายหาดกับท้องฟ้าโปร่ง
One Sony เพื่ออนาคตของท้องทะเลของเรา

Sony ไม่สามารถส่งมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้ได้หากปราศจากแรงบันดาลใจจากโลกรอบตัวเรา Sony ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีในการมุ่งสู่แผนสภาวะแวดล้อม “Road to Zero” ภายในปี 2050 พร้อมเร่งผลักดันความพยายามในการช่วยให้พวกเราใช้ชีวิตบนโลกใบนี้อย่างสุขสบาย

กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของ Sony ทั่วโลก