เพื่อเติมเต็มโลกด้วยอารมณ์ความรู้สึก เราจะต้องปกป้องความอุดมสมบูรณ์ของสังคมและโลกของเรา เราขอให้คำมั่นว่าจะรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและทำตามคำมั่นที่ให้ไว้ด้วยเทคโนโลยีของเรา

TOPICS
คุณสมบัติด้านสิ่งแวดล้อมในผลิตภัณฑ์อิเลกทรอนิกส์