ความงดงามของโลกมอบแรงบันดาลใจให้เรา

Sony จะไม่สามารถมอบประสบการณ์อันน่าตื่นตาตื่นใจนี้ได้หากปราศจากแรงบันดาลใจจากโลกรอบตัวเรา Sony กำลังใช้ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีในแผนสิ่งแวดล้อม “Road to Zero” ของเราเพื่อให้บรรลุเป้าหมายภายในปี 2050 และเร่งดำเนินความพยายามเพื่อช่วยให้เราสามารถใช้ชีวิตอย่างเป็นมิตรต่อโลก

TOPICS
นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนบนโลก
การปฏิบัติสำหรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
การดำเนินการเพื่อทรัพยากร/ความหลากหลายทางชีวภาพ
ความท้าทาย: ทิ้งร่องรอยน้อยสุด มอบแรงบันดาลใจสูงสุด
การปฏิบัติสำหรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
การดำเนินการเพื่อทรัพยากร/ความหลากหลายทางชีวภาพ
คุณสมบัติด้านสิ่งแวดล้อมในผลิตภัณฑ์อิเลกทรอนิกส์
กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของ Sony ทั่วโลก