Sony Original Blended Material

บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุกระดาษ 100%

ช่วยให้โลกคงความสวยงามต่อไปในอนาคต

Sony Group มีส่วนร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหลายประเภท โดยหนึ่งในกิจกรรมดังกล่าวก็คือการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษแทนที่จะใช้เฉพาะบรรจุภัณฑ์พลาสติกเท่านั้น

Sony "Original Blended Material"คืออะไร

Original Blended Material เป็นวัสดุกระดาษที่ทนทานซึ่งพัฒนาโดย Sony ซึ่งเหมาะสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าพลาสติกบริสุทธิ์

การกำเนิดของ Original Blended Material"

ผลิตจากวัสดุที่ยั่งยืน

เก็บเกี่ยวจากพืชที่เจริญเติบโตในระยะสั้นเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อเทียบกับพลาสติก

แม้ว่าผลิตภัณฑ์กระดาษส่วนใหญ่จะมาจากไม้ยืนต้นที่โตเต็มที่ บรรจุภัณฑ์แบบผสมของเรานั้นใช้พืชที่มีวงจรการเจริญเติบโตสั้น เช่น ไม้ไผ่และอ้อย การผลิตจากพืชที่มีวงจรการเจริญเติบโตสั้นจะสร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยลง เนื่องจากสามารถปลูก คัดแยก และเก็บเกี่ยวได้ตามต้องการ เมื่อเทียบกับการตัดไม้และการดูแลตลอดวงจรชีวิตของไม้ยืนต้น

1. ไม้ยืนต้น 2. พืชที่มีวงจรการเจริญเติบโตสั้น 3. ต้นอ่อน 4. ปลูกต้นไม้ 5. การตัด 6. การคัดแยก & การเก็บเกี่ยว 7. ระยะเวลาการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ความยั่งยืนผ่านวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่อเนกประสงค์และยั่งยืน

ผลิตภัณฑ์ของ Sony มีหลายแพ็คเกจที่มีรูปทรงแตกต่างกัน
มีการใช้วัสดุชนิดเดียวกันในการสร้างต้นแบบที่สามารถปรับเปลี่ยนเป็นรูปทรงที่หลากหลายได้โดยการปรับสูตรซ้ำๆ

สร้างการรับรู้ผ่านบรรจุภัณฑ์ของเรา

การลดการใช้วัสดุรับแรงกระแทกและวัสดุบรรจุภัณฑ์

การใช้วัสดุคุณภาพสูงที่สัมผัสได้และสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นการสนับสนุนเป้าหมายด้านความยั่งยืนของเราและเราเชื่อว่าจะกระตุ้นให้ผู้ใช้ของเราตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

โดยคำนึงถึงแพ็คเกจทั้งหมดเป็นหลัก

วัสดุทุกอย่างตั้งแต่กล่องด้านนอก กล่องด้านใน ปลอกหุ้ม และแผ่นรองใช้ Sony Original Blended Material ถึง 100%
ซึ่งเป็นวัสดุอเนกประสงค์ที่สามารถขึ้นรูปและใช้งานได้หลากหลาย

โลโก้ Sony แบบนูนด้วยวัสดุกระดาษ
ลดการใช้หมึก

คำและข้อความสามารถทำซ้ำได้โดยการพิมพ์นูนโดยไม่ต้องใช้หมึก

ไม่มีสีที่ไม่จำเป็น

ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายไม่มีสีเพื่อรักษารูปลักษณ์แบบออร์แกนิกที่ดึงดูดสายตา นอกเหนือจากการจัดการที่ปลอดภัยกว่าและใช้ทรัพยากรน้อยกว่า

ภาพของวัสดุกระดาษ
สร้างขึ้นโดยคำนึงถึงการรีไซเคิล

แพ็คเกจที่ผลิตจากวัสดุผสมสามารถเก็บรวบรวมไว้ควบคู่ไปกับวัสดุกระดาษอื่นๆ ได้โดยไม่จำเป็นต้องมีการคัดแยกเพิ่มเติมทำให้การรีไซเคิล เป็นกระดาษใหม่เป็นเรื่องง่าย

1. รีไซเคิลเป็นกระดาษใหม่ 2. ผลิต 3. ซื้อ 4. รวบรวมเป็นวัสดุ 5. แปรรูปเป็นขยะ

มุ่งสู่บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน

ปัจจุบันและอนาคตของบรรจุภัณฑ์

ภาพบุคคลของนักออกแบบ
Kenichi Hirose

นักออกแบบ
ศูนย์สร้างสรรค์
Sony Group Corporation

วัตถุประสงค์ของการใช้วัสดุนี้คือการ 'สื่อสาร' กับลูกค้าเพื่อให้พวกเขาตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เราคิดที่จะบอกลูกค้าว่า ‘ที่ไหน’, ‘อะไร’, ‘อย่างไร’ และ ‘ทำไม’ สำหรับ Sony โดยพื้นฐานแล้วการตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมไม่ใช่สิ่งที่สามารถทำได้เพียงแค่การจัดหาผลิตภัณฑ์เท่านั้น วัฏจักรของสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นโดยขึ้นอยู่กับการกระทำของผู้ที่เข้าใจแนวคิดดังกล่าว จากแนวคิดดังกล่าว เราจึงได้ไปเยี่ยมชมสภาพแวดล้อมต่างๆ คัดเลือกวัตถุดิบอย่างพิถีพิถัน และผสมผสานเข้าด้วยกันโดยใช้ประโยชน์สูงสุดจากคุณลักษณะของวัตถุดิบดังกล่าวเพื่อสร้างวัสดุที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและเปลี่ยนให้เป็น ‘วัสดุสำหรับการสื่อสาร’ เราหวังว่าบรรจุภัณฑ์นี้จะช่วยในการสื่อสารข้อความไปยังผู้คนได้