Xperia พัฒนาสู่ความยั่งยืน 

ดูแนวทางของ Sony และ Xperia เพื่อเพิ่มความยั่งยืนในทุกด้านของกระบวนการ

โลโก้โครงการ Road to Zero
Road to Zero ของ Sony Group

ที่ Sony เราภาคภูมิใจกับโครงสร้างการดำเนินงานของบริษัทเราที่ต้องพึ่งพาสิ่งแวดล้อมที่ดี เราจึงได้สร้างแผนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั่วโลก Road to Zero ซึ่งตั้งเป้าลดการปล่อยมลพิษเข้าสู่สิ่งแวดล้อมให้เหลือศูนย์ตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์และกิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมดของเราภายในปี 2050

Green Management 2025

ทุกห้าปี Sony จะตั้งเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมระยะกลางเพื่อมุ่งลดการปล่อยมลพิษเข้าสู่สิ่งแวดล้อมให้เหลือศูนย์ภายในปี 2050 เป้าหมายเหล่านี้เป็นเป้าหมายเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ ตลอดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ของเราในด้านของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทรัพยากร สารเคมี และความหลากหลายทางชีวภาพ เป้าหมายใหม่ล่าสุดของเราภายใต้ชื่อ Green Management 2025 วางแผนให้ Sony เดินหน้าลดใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์พลาสติกทั้งหมดสำหรับผลิตภัณฑ์ขนาดเล็กใหม่ๆ เพื่อมุ่งไปสู่การเลิกใช้พลาสติกโดยสิ้นเชิง

โลโก้ Green Management 2025
ขวดแก้วขนาดเล็กบรรจุเม็ดพลาสติกสีขาวตั้งอยู่ถัดจากกองเม็ดพลาสติกสีดำและกองเม็ดพลาสติกสีขาว
SORPLAS™ พลาสติกรีไซเคิลทนไฟที่คิดค้นโดย Sony

เมื่อปี 2011 Sony ได้เริ่มใช้งานพลาสติกรีไซเคิลเพื่อความยั่งยืน (SORPLAS) หรือพลาสติกรีไซเคิลทนไฟจากเทคโนโลยีสารประกอบที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ ซึ่งผสานสารหน่วงไฟปลอดฮาโลเจนและปลอดฟอสฟอรัสต้นตำรับที่ Sony ผลิตขึ้นผ่านกระบวนการที่คิดค้นขึ้นเอง เข้ากันกับขยะพลาสติก (โพลีคาร์บอเนตเรซิน) จากแหล่งต่างๆ

แนวทางใหม่ในการใช้บรรจุภัณฑ์

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น มลภาวะทางทะเล ได้ย้ำให้เราเห็นถึงความจำเป็นในการลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ที่ Sony เราได้เดินหน้ากำจัดการใช้พลาสติกในบรรจุภัณฑ์มาเป็นระยะหนึ่งแล้ว และในปี 2021 เราได้เปิดตัว Xperia PRO-I ซึ่งทำให้เรากลายเป็นผู้ผลิตรายแรกในอุตสาหกรรมที่วางจำหน่ายสมาร์ทโฟนในบรรจุภัณฑ์ปลอดพลาสติกด้วยการนำพลาสติกออกหรือแทนที่พลาสติกด้วยวัสดุจากกระดาษ

บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ Xperia
สร้างความยั่งยืนกับ Xperia

นอกจากแผนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในบริษัทของ Sony แล้ว เรายังมีโครงการเพื่อความยั่งยืนสำหรับ Xperia โดยเฉพาะอีกหลายโครงการ

แผนผังแสดงการลดใช้พลาสติกในบรรจุภัณฑ์ของ Xperia ตั้งแต่ปี 2018 ไปจนถึงการเปิดตัว Xperia PRO-I ในปี 2021
การกำจัดการใช้พลาสติกในบรรจุภัณฑ์ของ Xperia

แม้ว่าเราจะมุ่งมั่นกับการลดรอยเท้าทางสิ่งแวดล้อมของบรรจุภัณฑ์ Xperia มาเป็นเวลาหลายปี แต่เดิมทีเราทำได้เพียงเปลี่ยนจากการใช้พลาสติกผลิตชิ้นส่วนใหญ่ๆ ของบรรจุภัณฑ์มาเป็นกระดาษเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ Xperia รุ่นปี 2018 จึงยังมีพลาสติกราวๆ 27% อยู่ในบรรจุภัณฑ์ แต่หลังจากนั้น กระบวนการของเราพัฒนาขึ้นมากจนทำให้เราสามารถกำจัดการใช้พลาสติกได้ทุกส่วน แม้กระทั่งชิ้นส่วนที่เล็กที่สุด เราจึงวางจำหน่าย Xperia PRO-I ในบรรจุภัณฑ์แบบปลอดพลาสติกได้สำเร็จ

นโยบายการใช้กระดาษที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น

นอกจากการดำเนินการเพื่อลดการใช้แหล่งทรัพยากรกระดาษอันทรงคุณค่าของเราแล้ว เรายังเลือกซื้อกระดาษตามนโยบายเพื่อความยั่งยืนต่างๆ ด้วย เช่น กระดาษที่ได้รับการรับรองจาก FSC และกระดาษรีไซเคิล ถาดเยื่อกระดาษในบรรจุภัณฑ์สมาร์ทโฟนของเราผลิตมาจากกระดาษเหลือใช้ที่ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษอื่นๆ ได้ การใช้วัตถุดิบที่สีเข้ากันกับกล่องด้านนอกนี้จึงทำให้เราสามารถขึ้นรูปถาดออกมาได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องฟอกหรือย้อมสี

กองกระดาษที่ถูกขยำ
บรรจุภัณฑ์ไร้พลาสติก

ในวิดีโอนี้ วิศวกรออกแบบบรรจุภัณฑ์ Tomoyuki Nishizaki พูดถึงวิธีกำจัดการใช้พลาสติกในบรรจุภัณฑ์ของ Xperia PRO-I

ลดขนาดบรรจุภัณฑ์

โครงการเพื่อความยั่งยืนของเรายังมีองค์ประกอบสำคัญอีกส่วนหนึ่ง นั่นคือการลดขนาดบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ Xperia รุ่นปี 2022 ลงถึง 50% เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า วิธีนี้ช่วยลดน้ำหนักในการจัดส่งซึ่งเป็นผลให้เราลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้สูงสุด 36% ต่อหน่วยระหว่างการขนส่ง

ภาพเปรียบเทียบบรรจุภัณฑ์ของ Xperia 1 IV กับรุ่นก่อนหน้า - บรรจุภัณฑ์ของ Xperia 1 IV มีขนาดเล็กกว่าถึง 50%
ภาพประกอบของสายเคเบิล USB และเครื่องชาร์จโดยมีขีดสีเขียวกาทับอยู่ และมีไอคอนรูปโลกและสมาร์ทโฟน Xperia
การสร้างสังคมที่ยั่งยืนร่วมกัน

นอกจากโครงการภายใน Sony ยังรณรงค์ให้พาร์ทเนอร์ธุรกิจ ผู้บริโภค และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่ยั่งยืน ตัวอย่างเช่น เราเลิกแถมสายเคเบิล USB และเครื่องชาร์จกับสมาร์ทโฟน Xperia เพราะลูกค้าส่วนใหญ่มีอุปกรณ์ของตัวเองอยู่แล้ว และเรายังแนะนำให้ลูกค้า Xperia นำบรรจุภัณฑ์สมาร์ทโฟนของตัวเองไปรีไซเคิลด้วย