Xperia™: เดินหน้าทำงานเพื่อความยั่งยืน

ดูแนวทางของ Sony และ Xperia เพื่อเพิ่มความยั่งยืนในทุกด้านของกระบวนการ

ความมุ่งมั่นของเราเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

เพื่อบรรลุเป้าหมาย “Road to Zero” ของเรา เรากำลังเดินหน้าสร้างความเปลี่ยนแปลงต่างๆ มากมายเพื่อช่วยเหลือสิ่งแวดล้อม 

โปรดยอมรับคุกกี้ของ Youtube เพื่อรับชมวิดีโอนี้

เข้าถึงการกำหนดค่าคุกกี้ที่ด้านล่างและตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดคุกกี้ของ Youtube แล้วในส่วน “การทำงาน”

โลโก้โครงการ Road to Zero
Road to Zero ของ Sony Group

ที่ Sony เราภาคภูมิใจกับโครงสร้างการดำเนินงานของบริษัทเราที่ต้องพึ่งพาสิ่งแวดล้อมที่ดี เราจึงได้สร้างแผนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั่วโลก Road to Zero ซึ่งตั้งเป้าลดการปล่อยมลพิษเข้าสู่สิ่งแวดล้อมให้เหลือศูนย์ตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์และกิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมดของเราภายในปี 2050

Green Management 2025

ทุกห้าปี Sony จะตั้งเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมระยะกลางเพื่อมุ่งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือศูนย์ภายในปี 2050 เป้าหมายเหล่านี้เกี่ยวข้องกับขั้นตอนต่างๆ ตลอดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ของเราในด้านของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทรัพยากร สารเคมี และความหลากหลายทางชีวภาพ เป้าหมายใหม่ล่าสุดของเราภายใต้ชื่อ Green Management 2025 วางแผนให้ Sony เดินหน้าลดใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์พลาสติกทั้งหมดสำหรับผลิตภัณฑ์ขนาดเล็กใหม่ๆ เพื่อมุ่งไปสู่การเลิกใช้โดยสิ้นเชิง

โลโก้ Green Management 2025
ขวดแก้วขนาดเล็กบรรจุเม็ดพลาสติกสีขาวตั้งอยู่ถัดจากกองเม็ดพลาสติกสีดำและกองเม็ดพลาสติกสีขาว
SORPLAS™ พลาสติกรีไซเคิลที่คิดค้นโดย Sony

เมื่อปี 2011 Sony ได้เริ่มใช้งานพลาสติกรีไซเคิลเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Oriented Recycled Plastic - SORPLAS) พลาสติกรีไซเคิลนี้ที่มาพร้อมคุณสมบัติการทนไฟที่จำเป็นสำหรับการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้นได้จากเทคโนโลยีสารประกอบที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของเรา กระบวนการผลิตได้ผสานสารหน่วงไฟปลอดฮาโลเจนและปลอดฟอสฟอรัสต้นตำรับที่ Sony ผลิตขึ้นผ่านกระบวนการที่คิดค้นขึ้นเอง เข้ากันกับขยะพลาสติก (โพลีคาร์บอเนตเรซิน) จากแหล่งต่างๆ

สร้างความยั่งยืนกับ Xperia

นอกจากแผนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในบริษัทของ Sony แล้ว เรายังมีโครงการเพื่อความยั่งยืนสำหรับ Xperia โดยเฉพาะอีกหลายโครงการ

ใช้ชิ้นส่วนรีไซเคิลมากขึ้น ผลกระทบต่อโลกลดลง

มีการใช้ "SORPLAS™" ในการผลิตส่วนประกอบสำคัญหลายอย่างเพื่อช่วยลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในอุปกรณ์ของเรา เรายังใช้ SORPLAS ในการผลิตทั้งชิ้นส่วน ของฝาครอบแฟชันแบบตั้ง

ภาพด้านหน้าของ Xperia 10 V ในฝาครอบแฟชันสีม่วงพร้อมตัวเลือกสีม่วง สีเขียว สีขาว และสีดำที่ตั้งอยู่ด้านหลัง
ภาพวัสดุต่างๆ บนแผ่นกระจกซึ่งได้แก่ ไม้ กระดาษ และเส้นใยพืช
ทนทาน วางใจได้ และยั่งยืน 

Original Blended Material คือวัสดุที่เหมือนกระดาษและมีความคงทน ซึ่งผลิตจากพืชที่วงจรการเติบโตสั้นอันได้แก่เส้นใยไผ่และอ้อย รวมถึงกระดาษรีไซเคิลที่ผ่านการใช้งานแล้ว พืชที่มีวงจรการเติบโตสั้นปล่อย CO2 น้อยกว่าเพราะเราสามารถปลูก คัดแยก และเก็บเกี่ยวพืชเหล่านี้ได้ตามต้องการ เมื่อเทียบกับการตัดไม้และการดูแลวงจรชีวิตของไม้ยืนต้น

พบกับ "Original Blended Material"

เราเปลี่ยนไปใช้ Original Blended Material ในบรรจุภัณฑ์ของเราในปี 2023 การใช้งานวัสดุกระดาษคุณภาพสูง 100% ช่วยส่งเสริมทั้งเป้าหมายด้านความยั่งยืนของเราและยังช่วยสร้างเสริมความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมในกลุ่มผู้ใช้ของเราให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

ภาพด้านหน้าและด้านหลังของบรรจุภัณฑ์ Xperia ที่ผลิตจาก Original Blended Material บนฉากหลังสีขาว
แผนผังแสดงการลดใช้พลาสติกในบรรจุภัณฑ์ของ Xperia ตั้งแต่ปี 2018 ไปจนถึงการเปิดตัว Xperia PRO-I ในปี 2021
การกำจัดการใช้พลาสติกในบรรจุภัณฑ์ของ Xperia

แม้ว่าเราจะมุ่งมั่นกับการลดรอยเท้าทางสิ่งแวดล้อมของบรรจุภัณฑ์ Xperia มาเป็นเวลาหลายปี แต่เดิมทีเราทำได้เพียงเปลี่ยนจากการใช้พลาสติกผลิตชิ้นส่วนใหญ่ๆ ของบรรจุภัณฑ์มาเป็นกระดาษเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ Xperia รุ่นปี 2018 จึงยังมีพลาสติกราวๆ 27% อยู่ในบรรจุภัณฑ์ แต่หลังจากนั้น กระบวนการของเราพัฒนาขึ้นมากจนทำให้เราสามารถกำจัดการใช้พลาสติกได้ทุกส่วน แม้กระทั่งชิ้นส่วนที่เล็กที่สุด เราจึงวางจำหน่าย Xperia PRO-I ในบรรจุภัณฑ์แบบปลอดพลาสติกได้สำเร็จ

นโยบายการใช้กระดาษที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น

นอกจากการดำเนินการเพื่อลดการใช้แหล่งทรัพยากรกระดาษอันทรงคุณค่าของเราแล้ว เรายังเลือกซื้อกระดาษตามนโยบายเพื่อความยั่งยืนต่างๆ ด้วย เช่น กระดาษที่ได้รับการรับรองจาก FSC และกระดาษรีไซเคิล ถาดเยื่อกระดาษในบรรจุภัณฑ์สมาร์ทโฟนของเราผลิตมาจากกระดาษเหลือใช้ที่ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษอื่นๆ ได้ การใช้วัตถุดิบที่สีเข้ากันกับกล่องด้านนอกนี้จึงทำให้เราสามารถขึ้นรูปถาดออกมาได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องฟอกหรือย้อมสี

กองกระดาษที่ถูกขยำ

โปรดยอมรับคุกกี้ของ Youtube เพื่อรับชมวิดีโอนี้

เข้าถึงการกำหนดค่าคุกกี้ที่ด้านล่างและตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดคุกกี้ของ Youtube แล้วในส่วน “การทำงาน”

บรรจุภัณฑ์ไร้พลาสติก

ในวิดีโอนี้ วิศวกรออกแบบบรรจุภัณฑ์ Tomoyuki Nishizaki พูดถึงวิธีกำจัดการใช้พลาสติกในบรรจุภัณฑ์ของ Xperia PRO-I

การสร้างสังคมที่ยั่งยืนร่วมกัน

นอกจากโครงการภายใน Sony ยังรณรงค์ให้พาร์ทเนอร์ธุรกิจ ผู้บริโภค และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่ยั่งยืน ตัวอย่างเช่น เราเลิกแถมสายเคเบิล USB และเครื่องชาร์จกับสมาร์ทโฟน Xperia เพราะลูกค้าส่วนใหญ่มีอุปกรณ์ของตัวเองอยู่แล้ว และเรายังแนะนำให้ลูกค้า Xperia นำบรรจุภัณฑ์สมาร์ทโฟนของตัวเองไปรีไซเคิลด้วย

ภาพประกอบของสายเคเบิล USB และเครื่องชาร์จโดยมีขีดสีเขียวกาทับอยู่ และมีไอคอนรูปโลกและสมาร์ทโฟน Xperia