หมายเลข ID หัวข้อ : 00230399 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14/09/2020

โหมด Ambient Sound Control เปลี่ยนไปเอง หรือมีเสียงเตือนในบางครั้ง

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  เมื่อโหมด ควบคุมเสียงรอบข้าง (Ambient Sound Control) มีการเปลี่ยนแปลงไปเอง ให้ตรวจดูดังต่อไปนี้:


  มีการแตะทัชเซนเซอร์ (Touch sensor) โดยไม่ตั้งใจ (สำหรับ หูฟัง Truly Wireless ที่มีทัชเซนเซอร์)

  ปัญหาอาจจะเกิดจากการที่ทัชเซนเซอร์ถูกแตะโดยบังเอิญ
  ถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ท่านสามารถจะปิดทัช เซนเซอร์นี้ได้โดยการเปลี่ยน ฟังก์ชันของทัชเซนเซอร์ไปเป็น None Assigned โดยใช้แอป Headphones Connect

  รูปภาพด้านล่างแสดงหน้าจอของแอป Headphones Connect โดยใช้ WF-1000XM3 เป็นตัวอย่างประกอบการอธิบาย
  รูปภาพแสดงการเลือกที่


  การควบคุมเสียงแบบปรับเปลี่ยน (Adaptive Sound Control) มีการตั้งไว้เป็น On

  เมื่อมีการตั้ง การควบคุมเสียงแบบปรับเปลี่ยน (Adaptive Sound Control) ไว้เป็น Onแอป Headphones Connect จะตรวจดูปฏิกิริยาของท่าน และปรับการตั้งค่าของ การตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling) หรือ การควบคุมเสียงแบบปรับเปลี่ยน (Adaptive Sound Control) เสียงเตือนจะแจ้งเตือนท่านในตอนที่ การตั้งค่ามีการเปลี่ยนแปลง เพื่อป้องกันเรื่องนี้ไม่ให้เกิดขึ้น ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้โดยใช้แอป Headphones Connect

  1. ปรับ การควบคุมเสียงแบบปรับเปลี่ยน (Adaptive Sound Control) ไปเป็น Off
   รูปภาพแสดงการปิดของ Adaptive Sound Control
  2. ปรับ การตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling) หรือ การควบคุมเสียงรอบข้าง (Ambient Sound Control) ด้วยตนเอง:
   1. เปิด การควบคุมเสียงรอบข้าง (Ambient Sound Control)ขึ้นมา
   2. เลื่อนแถบไป การตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling) หรือเปลี่ยนระดับของ การควบคุมเสียงรอบข้าง (Ambient Sound Control)
    หมายเหตุ: ถ้าชุดหูฟังของท่านเป็นรุ่น WF-1000X ให้เลือก การตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling) หรือโหมดที่ต้องการของ การควบคุมเสียงรอบข้าง (Ambient Sound Control) บนแอป

    รูปภาพนี้จะแสดงขึ้นมาเมื่อมีการเลือกไปที่ การตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling) :
    รูปภาพแสดงการเลือกที่

    รูปภาพนี้จะแสดงขึ้นมาเมื่อมีการเลือกไปที่ การควบคุมเสียงรอบข้าง (Ambient Sound Control) (ระดับ 9):
    รูปภาพแสดงการเลือกที่ การควบคุมเสียงรอบข้าง (Ambient Sound Control) (ระดับ 9)