หมายเลข ID หัวข้อ : 00236036 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/08/2022พิมพ์

วิธีการปรับระบบตัดเสียงรบกวน ให้เข้ากับรูปแบบการฟังของท่าน

  ข้อสำคัญ: เฉพาะรุ่นที่ระบุเท่านั้นที่จะรองรับการควบคุมเสียงแบบอัตโนมัติ (Adaptive Sound Control) ได้ ตรวจสอบที่ส่วนของ ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้ กับหัวข้อนี้สำหรับรุ่นที่รองรับได้


  ต้องการจะลด หรือเพิ่มระดับของระบบตัดเสียงรบกวนใช่หรือไม่? สนใจในการเล่นท่ามกลางเสียงรอบข้างหรือตัดเสียงรบกวนใช่หรือไม่? แอป Sony Headphones Connect app จะมี Adaptive Sound Control อยู่ด้วย มาดูกันว่าระบบจะทำให้ท่านสามารถปรับประสบการณ์รับฟังของท่านให้เหมาะสมได้อย่างไร!


  แอปมือถือ SONY | Headphones Connect & Adaptive Sound Control (ASC)

  เมื่อติดตั้ง SONY | Headphones Connect ในครั้งแรก ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนให้ทำการเปิดการตั้งค่าของ ASC ASC ย่อมาจาก Adaptive Sound Control
  การควบคุมเสียงอัตโนมัติ (Adaptive Sound Control) จะเปลี่ยนการตั้งค่าการปรับเสียงหูฟังโดยอัตโนมัติตามตัวเลือกของการเคลื่อนไหว 4 แบบ: การนั่ง (Sitting) – การเดิน (Walking) – การวิ่ง (Running) เดินทาง(Transport)

  ทำตามการอัปเดตซอฟต์แวร์ของชุดหูฟังของท่าน การควบคุมเสียงอัตโนมัติ (Adaptive Sound Control)l ในแอป Headphones Connect อาจจะมีการเปิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติ และเปิดการตั้งค่าของ Ambient Sound Control ขึ้นมา อย่างไรก็ตาม ถ้าหากชุดหูฟังมีการตั้งการควบคุมเสียงรอบข้าง (Ambient Sound Control) ไว้ ผลของการตัดเสียงรบกวนอาจจะดูอ่อนลงไป

  ระดับของเสียงรอบข้างจะได้รับการปรับตามการเคลื่อนไหวของผู้ใช้ ถึงแม้โหมดเหล่านี้จะมีการกำหนดไว้แล้ว แต่ท่านก็สามารถจะปรับแต่งเองได้!

  ตัวอย่าง ลองมาดูกันที่แอคชันตั้งไว้ล่วงหน้า [นั่ง (Sitting)]:
  การตั้งค่าเริ่มแรกสำหรับการควบคุมเสียงรอบข้าง (Ambient Sound Control) จะเป็น “ระดับเสียงรอบข้าง (Ambient Sound level) 20” แต่หลีกเลี่ยง “การตัดเสียงรบกวน (Noise Cancelling)” หมายถึงว่าเสียงรอบข้างจะมีการตั้งไว้เป็นเปิด (ON) ตามระดับเสียงแวดล้อมที่เหมาะสม หรือระดับ N/C จะมีการลดลงโดยอัตโนมัติ ให้ลองทำการเปลี่ยนการตั้งค่านี้ โดยใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อฟังการทำงานของการยกเลิกเสียงรบกวนเดิม


  ฉันจะสามารถเปลี่ยนการควบคุมเสียงอัตโนมัติ (Adaptive Sound Control) เพื่อตั้งระดับตัดเสียงรบกวนให้ได้มากที่สุดได้อย่างไร?

  1. เปิดแอป “SONY | Headphones Connect” ในสมาร์ทโฟนของท่านหลังการเชื่อมต่อหูฟังของท่านด้วยสมาร์ทโฟนผ่าน Bluetooth
  2. ปรับ “การควบคุมเสียงอัตโนมัติ (Adaptive Sound Control)” ไปเป็นปิด (OFF) (ถ้าหากการตั้งค่านี้อยู่ที่เปิด (ON))

   การควบคุมเสียงอัตโนมัติระบบตัดเสียงรบกวน (Adaptive sound control Noise Cancellation)

  ถ้าหากท่านต้องการจะใช้ “การควบคุมเสียงอัตโนมัติ (Adaptive Sound Control)” ท่านสามารถแก้ไขการตั้งค่าของ “การควบคุมเสียงรอบข้าง (Ambient Sound Control)” ได้ตามการตั้งค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแตกต่างกัน 4 แบบ: การนั่ง (Sitting) – การเดิน (Walking) – การวิ่ง (Running) เดินทาง (Transport) ท่านสามารถปรับการตั้งค่าล่วงหน้า 4 อย่างเหล่านี้ให้เป็นโหมดหรือระดับที่ท่านชอบได้

  1. ปรับ [การควบคุมเสียงรอบข้าง (Ambient Sound Control)] ไปที่เปิด (ON) อย่าลืมที่จะตรวจสอบว่า ได้ตั้งระบบตัดเสียงรบกวน (Noise-Cancellation) ไปที่เปิด (ON) แล้ว
   ใช้ตัวเลื่อนทำการเปลี่ยนระดับนี้

   ตัวเลื่อนจะควบคุมระดับของเสียงรอบข้าง และระบบตัดเสียงรบกวน
  2. แตะที่ [เริ่มต้น (START)] เพื่อเปิดการทำงาน [ตัว ปรับตัดเสียงรบกวนให้เหมาะสมที่สุด (Noise Cancelling Optimiser)] หลังจากที่สวมใส่เครื่องนี้เข้าไปแล้ว (ยกเว้น WF-1000X)
   การเพิ่มที่เหมาะสมจะมีผลต่อการตัดเสียงรบกวนให้ได้มากที่สุด


  สำหรับคำชี้แนะและคำแนะนำ กรุณาอ้างอิงกับคู่มือช่วยเหลือของ “SONY | Headphones Connect” ของเรา