หมายเลข ID หัวข้อ : 00120191 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 07/12/2020

การเซ็ตอัป Sony Android TV ของท่าน

    ขอขอบคุณท่านที่จัดซื้อ เครื่อง Sony Android TV นี้. 

    Sony Android TV ของท่านเป็นอุปกรณ์ที่ฉลาดสามารถทำการดาวน์โหลดแอปปลิเคชัน เล่นเกมส์ ใช้คำสั่งเสียง และอีกมากมายได้- นำประสบการณ์ใหม่ ๆ มาสู่หน้าจออันยิ่งใหญ่.

    การเซ็ตอัป Sony Android TV ของท่าน

    ในส่วนนี้, ท่านจะพบกับคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ในวิธีการที่จะทำการเซ็ตอัปและติดตั้งเครื่องใหม่ของท่านได้อย่างปลอดภัย.

    เพื่อจะดูวิธีการเชื่อมต่อ Sony Android TV เข้ากับอินเตอร์เน็ต ให้ไปที่  หน้าการเชื่อมต่อ.