หมายเลข ID หัวข้อ : 00055025 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/05/2022พิมพ์

อุปกรณ์มือถือ iPhones ของ Apple ใช้งานร่วมกันได้กับฟีเจอร์ NFC หรือไม่?

    ในตอนนี้ อุปกรณ์มือถือ iPhone ของ Apple และอุปกรณ์ Apple iOS อื่น ๆ ยังไม่มีการรองรับฟีเจอร์ Near Field Communication (NFC) แต่อย่างใด

    ให้ดูว่า มีโลโก้ NFC อยู่ที่โทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์มือถือนั้น ๆ เพื่อให้แน่ใจว่า อุปกรณ์นั้นใช้งาน NFC ได้

     NFC logo