หมายเลข ID หัวข้อ : 00233101 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/12/2020

เกมคอนโซล


    เลือกชนิดของสาย

    เลือกชนิดของสายเพื่อทำการเชื่อมต่อทีวีเข้ากับเกมคอนโซล คุณภาพของวิดีโอและเสียงที่สตรีมมิ่ง สามารถจะปรับให้สัมพันธ์กันได้ ตามฟีเจอร์หรือ ข้อมูลจำเพาะของสายแต่ละอัน
    สายที่สามารถใช้ได้ จะขึ้นอยู่กับเกมคอนโซลด้วยเช่นกัน สำหรับรายละเอียด ให้อ้างอิงกับคู่มือเกมคอนโซลของท่าน