หมายเลข ID หัวข้อ : 00091258 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/04/2020

วิธีการแสดงคอนเทนท์หรือหน้าจอของอุปกรณ์มือถือบนหน้าจอทีวี

  มีหลายวิธีที่จะแสดงคอนเทนท์ของอุปกรณ์โมบายบนหน้าจอทีวี อันดับแรก ให้เลือกชนิดของทีวีของท่านก่อน

  รุ่นเครื่องที่เป็น Android TV™
  ทีวีอื่น

  หมายเหตุ: เพื่อทำการตรวจเช็คดูว่า BRAVIA TV ของท่านเป็น Android TV หรือไม่ ให้อ้างอิงกับหัวข้อต่อไปนี้:
  วิธีการตรวจเช็คดูว่า BRAVIA TV เป็น Android TV หรือไม่


  Android TV

  ฟังก์ชันต่างๆ ที่มีให้จะแปรผันไปขึ้นอยู่กับว่าทีวีนั้นมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหรือไม่

  ถ้าหากทีวีเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

  • Chromecast built-in (Google Cast)
  แตะที่ไอคอนของ Cast  เพื่อแสดงวิดีโอต่างๆ เช่น YouTube หรือรูปถ่ายที่เก็บบันทึกไว้ในแอปต่างๆ บนหน้าจอทีวี
  ฉันจะใช้ Chromecast built-in (Google Cast) ใน Sony Android TV ได้อย่างไร

   

  ถ้าหากทีวีไม่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

  • Wi-Fi Direct

  ท่านสามารถทำการเชื่อมต่อแบบไร้สายโดยตรงได้ระหว่างทีวีและอุปกรณ์โมบาย และส่งรูปภาพ และวิดีโอไปให้กับทีวีได้
  วิธีการเซ็ตอัปและใช้ฟีเจอร์ Wi-Fi Direct ของทีวีกับอุปกรณ์โมบาย

  หมายเหตุ: สำหรับวิธีการอื่น ให้อ้างอิงกับการใช้งานร่วมกันได้และฟังก์ชันอื่น ๆ
   


  ทีวีอื่นๆ

  ทำการเชื่อมต่อแบบไร้สายได้โดยตรงระหว่างทีวีและอุปกรณ์โมบาย
  ฟังก์ชันต่างๆ ที่มีให้ใช้ได้จะแปรผันไปตาม OS ของอุปกรณ์โมบายนั้นๆ

  อุปกรณ์โมบาย Android™

  อุปกรณ์โมบาย iOS

  หมายเหตุ: สำหรับวิธีการอื่น ให้อ้างอิงกับการใช้งานร่วมกันได้และฟังก์ชันอื่น ๆ
   


  การใช้งานร่วมกันได้และฟังก์ชันอื่นๆ

  ความเข้ากันได้

   
  ฟังก์ชัน
  Android TVทีวีอื่นๆ
  Android OSiOSAndroid OSiOS
  Chromecast built-in (Google Cast)--
  การสะท้อนหน้าจอ (Screen mirroring)✓*-✓*-
  Wi-Fi Direct✓*✓*
  Photo Sharing Plus--✓*✓*
  USB--✓*-
  MHL/HDMI✓*✓*✓*✓*

  * อาจจะไม่รองรับ ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องนั้นๆ ให้อ้างอิงกับคู่มือหรือรายละเอียดข้อมูลจำเพาะต่าง ๆของทีวีนั้น
  ข้อสำคัญ: Photo Sharing Plus, ที่เคยมีใน Android TV บางรุ่น จะใช้ไม่ได้แล้วในตอนนี้สำหรับ Android TV ทุกรุ่น ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2562
   

  ฟังก์ชันอื่นๆ

  • Photo Sharing Plus  ท่านสามารถทำการเชื่อมต่อแบบไร้สายได้โดยตรงระหว่างทีวีและอุปกรณ์โมบาย และแชร์รูปภาพ และวิดีโอ หรือเก็บบันทึกคอนเทนท์ที่แชร์ไว้ ไปให้กับอุปกรณ์ตัวอื่นได้
   

  ถ้าหากอุปกรณ์โมบายนั้นรองรับ Micro HDMI ได้
  ท่านสามารถใช้สาย HDMI เพื่อทำการแสดงหน้าจอของอุปกรณ์โมบายนั้นบนทีวีได้

  หมายเหตุ:

  • ไม่ได้มีทีวีครบทั้งหมดทุกเครื่องที่จะมีอินพุต MHL ถ้าหากทีวีรองรับ MHL ได้อย่างน้อยหนึ่งอินพุต HDMI ในทีวีนั้น จะมีป้าย MHL แสดงกำกับอยู่
  • ไม่ได้มีอุปกรณ์มือถือครบทั้งหมดทุกเครื่องที่จะรองรับ MHL หรือ Micro HDMI ได้ ให้ตรวจเช็คกับข้อมูลสเปคของเครื่องหรือคู่มือที่จัดมาให้

   


  *Google, Android, Android TV, Chromecast built-in และYouTube เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC