หมายเลข ID หัวข้อ : 00134850 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/01/2020

วิธีการใช้การสะท้อนหน้าจอ (Screen​ mirroring)

  ทีวีนี้สามารถจะเชื่อมต่อโดยตรงกับอุปกรณ์ที่ใช้งานการสะท้อนหน้าจอ (Screen mirroring) และ Miracast ได้โดยไม่ต้องใช้สายหรือเราท์เตอร์ไร้สาย (หรือ แอคเซสพอยต์) การเชื่อมต่อจะต้องทำโดยการเลือกการสะท้อนหน้าจอบนทีวี และบนอุปกรณ์จ่ายสัญญาณ
  อ้างอิงถึงรายการอุปกรณ์ Wi-Fi Certified Miracast ที่มีอยู่ใน เว็บไซต์ Wi-Fi Alliance สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

  หมายเหตุ:

  ทำตามคำแนะนำต่าง ๆ ด้านล่างเพื่อทำการตั้งค่าขึ้นมา

  ถ้าต้องการจะลงทะเบียนอุปกรณ์ของท่านกับทีวีนี้

  1. กดที่ปุ่ม INPUT บนรีโมทของทีวี เลือกที่ การสะท้อนหน้าจอ (Screen mirroring) โดยใช้ปุ่ม รูปภาพประกอบ / จากนั้น ให้กดที่ปุ่ม Enter ทีวีจะเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย และรอการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์โมบาย
   ตัวอย่างของหน้าจอสแตนด์บาย

   Android TV™


   ที่ไม่ใช่ Android TV (W900A ซีรีส์)
   รูปภาพประกอบ

   หมายเหตุ: เมื่อหน้าจอสแตนด์บาย การสะท้อนหน้าจอ (Screen mirroring)ที่แสดงอยู่นั้น จะถูกตัดการเชื่อมต่อ ระหว่างทีวีและเราท์เตอร์ไร้สาย (แอคเซสพอยต์) ที่เชื่อมต่อกันแบบไร้สาย
  2. เชื่อมต่ออุปกรณ์โมบายที่ใช้งานร่วมกันได้กับการสะท้อนหน้าจอ เข้ากับทีวี ตั้งค่าอุปกรณ์โมบายของท่านให้เชื่อมต่อเข้ากับทีวี

  คำแนะนำต่าง ๆ ด้านล่างนี้ใช้ Xperia (Android™ OS 4.4 หรือที่ใหม่กว่า) เป็นตัวอย่าง

  1. แตะที่ Settings
  2. เลือกที่ Device connection หรือ Xperia Connectivity
  3. เลือกที่ Screen mirroring
  4. ในหน้าจอ Screen mirroring แตะที่ Start
  5. เลือกที่ ตกลง (OK)
  6. แตะที่ชื่อของทีวีของท่าน

  หมายเหตุ: ย่านความถี่ 5GHz อาจจะไม่ได้รับการรองรับ ขึ้นอยู่กับรุ่นทีวีของท่าน

  ท่านสามารถตรวจเช็คคำแนะนำในรายละเอียดได้ในภาพยนตร์ต่อไปนี้

  บทช่วยสอน:
  เรียนรู้วิธีการเปิดหรือปิด คำบรรยายใต้ภาพ เมื่อรับชมวิดีโอจากอินเทอร์เน็ตจาก YouTube

  ถ้าต้องการแสดงอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่/อุปกรณ์ที่ยกเลิกการลงทะเบียน

  สำหรับ Android TV

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้
  2. เลือกที่ Settings
  3. เลือกที่ เครือข่าย (Network)
  4. เลือกที่ Wi-Fi Direct
  5. เลือกที่ Advanced settings
  6. เลือกที่ Show Device List/Delete


  สำหรับทีวีอื่น ๆ

  เมื่อมีหน้าจอสแตนด์บายสำหรับ Screen mirroring แสดงขึ้นมา ให้กดที่ปุ่มOPTIONS จากนั้นเลือกที่Show Device List / Delete

  • ถ้าต้องการยกเลิกการลงทะเบียนอุปกรณ์ ให้เลือกอุปกรณ์ในรายการที่จะลบออกจากนั้น กดที่ปุ่มรูปภาพประกอบ จากนั้น เลือกที่ Yes ในหน้าจอยืนยัน
  • ถ้าต้องการยกเลิกการลงทะเบียนอุปกรณ์ทั้งหมด ให้กดที่ปุ่ม OPTIONS ในรายการนั้น เลือกที่ Delete All จากนั้น Yes ในหน้าจอยืนยัน

  หมายเหตุ: ไอคอนทางด้านซ้ายของรายการจะแสดงดังต่อไปนี้
  รูปภาพประกอบ (ตรวจเช็คดูไอคอน): อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เชื่อมต่ออยู่
  รูปภาพประกอบ (ไอคอนหน้าจอ): อุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้กับการสะท้อนหน้าจอ (Screen mirroring)

  สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับคู่มือของเครื่องนั้น ๆ
  ถ้าหากขั้นตอนข้างต้นใช้ไม่ได้ ให้อ้างอิงกับหัวข้อต่อไปนี้: ฟังก์ชันการสะท้อนหน้าจอไม่ทำงาน