หมายเลข ID หัวข้อ : 00188587 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/10/2023พิมพ์

วิธีดำเนินการวิเคราะห์เครือขาย (Network Diagnosis) เมื่อ Android TV™ หรือ Google TV™ ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้

  ข้อสำคัญ:

  เนื้อหา

  1. ก่อนที่ท่านจะเริ่ม
  2. ดำเนินการวิเคราะห์เครือข่าย (Network Diagnosis)
  3. ผลการแก้ปัญหาการเชื่อมต่อ

  ก่อนที่ท่านจะเริ่ม

  • ไม่รองรับ Dial-up internet และการเชื่อมต่อด้วยพร็อกซี่
  • เครือข่ายที่ต้องมีการ เข้าสู่ระบบเพื่อ ยืนยันความถูกต้องเช่น การเชื่อมต่อเครือข่าย Virtual Private Network (VPN) หรือ PPPoE ไม่มีการรองรับ
  • ถ้าหากจำเป็นต้องปิดไฟร์วอลล์ของเราเตอร์ กรุณาติดต่อกับผู้ผลิตเราเตอร์
  • ถ้ามีเครื่องหมายตกใจ (!) แสดงบนไอคอน เครือข่าย ของหน้าจอ หลัก (Home) ของ Android TV กรุณาอ้างอิงกับหัวข้อ Android TV/Google TV สัญญาณ Wi-Fi มีการหายไปหรือตัดการเชื่อมต่อเป็นบางครั้ง
  • ตรวจสอบให้มั่นใจว่า การตั้งค่าของ วันที่และเวลา (Date & time) ถูกต้องดีแล้ว สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ กรุณาอ้างอิงกับหัวข้อ วิธีการปรับวันที่และเวลาใน Android TV หรือ Google TV

  ดำเนินการวิเคราะห์เครือข่าย

  หมายเหตุ: ตรวจสอบว่ามีการตั้ง Wi-Fi หรือ Built-in Wi-Fi ไว้เป็น เปิด (On) ถ้าหากทีวีนั้นเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi

  1. กรุณาเปิดหน้าจอ การตั้งค่า (Settings) ขึ้นมา วิธีการเข้าใช้งาน การตั้งค่า (Settings)
  2. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เลือกที่ เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (Network & Internet)Wi-Fi และตั้งไปที่ เปิด (On)
   • เลือกที่ เครือข่าย (Network)การตั้งค่าขั้นสูง (Advanced Settings)Wi-Fi ในตัว (Built-in Wi-Fi) และตั้งไปเป็น เปิด (On)

  ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อทำการวิเคราะห์เครือข่าย

  หมายเหตุ: หน้าจอเมนูจะแตกต่างกันไปตามรุ่นเครื่องของท่าน

  1. กรุณาเปิดหน้าจอ การตั้งค่า (Settings) ขึ้นมา วิธีการเข้าใช้งาน การตั้งค่า (Settings)
  2. เลือกที่ เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (Network & Internet) หรือ เครือข่าย (Network)
  3. เลือกที่ การตั้งค่าขั้นสูง (Advanced settings)

   หมายเหตุ: ถ้าหาก การตั้งค่าขั้นสูง (Advanced settings) ไม่มีแสดงออกมา กรุณาข้ามขั้นตอนนี้ไป

  4. เลือกที่ สถานะเครือข่าย (Network status)
  5. เลือกที่ ตรวจสอบการเชื่อมต่อ (Check Connection)
  6. ที่หน้าจอ ท่านต้องการตรวจสอบการเชื่อมต่อหรือไม่ (Do you want to check the connection)? กรุณาเลือกที่ ใช่ (YES)
  7. การวิเคราะห์การเชื่อมต่อจะเริ่มต้นขึ้น
  8. หลังจากนั้นชั่วครู่ผลการเชื่อมต่อจะแสดงขึ้นมา และมีสามรายการแสดงในผลการเชื่อมต่อที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสถานะการเชื่อมต่อเครือข่าย เลือกการแก้ปัญหาที่ตรงกันจากตารางในส่วนของ การแก้ปัญหาผลการเชื่อมต่อ
  9. ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการแสดงผลของการเชื่อมต่อ

   • อุปกรณ์ไร้สายในทีวี
   • การเข้าใช้งานในพื้นที่
   • การเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต

   หมายเหตุ: ถ้า [IPv4: xxxxx][IPv6: xxxxx] แสดงใน ผลการเชื่อมต่อ กรุณาตรวจดูสิ่งต่อไปนี้

   หน้าจอผลการเชื่อมต่อแสดง [IPv4: xxxxx][IPv6: xxxxx]

   ผลการเชื่อมต่อเมื่อ [IPv4: xxxxx][IPv6: xxxxx] แสดงออกมา


  ผลการแก้ปัญหาการเชื่อมต่อ

  กรุณาเลือกวิธีการแก้ปัญหาตาม ผลการวิเคราะห์ของเครือข่าย

  หมายเหตุ: ถ้าหากท่านใช้ตัว Wireless LAN converter (อุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่เชื่อมต่อกับทีวีด้วยสาย LAN ) กรุณาอ้างอิงกับผล การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบใช้สาย ในตารางด้านล่าง

  การเชื่อมต่อแบบไร้สาย (Wireless connection)

  ผลการเชื่อมต่อ (Connection results)

  A: อุปกรณ์ไร้สายบนทีวี (Wireless device on TV)

  B: สถานะเชื่อมต่อ (Local access)

  C: การเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต (Internet access)

  การแก้ปัญหา (Solution)

  • A: ล้มเหลว (Failed)
  • B: ล้มเหลว (Failed)
  • C: ล้มเหลว (Failed)
  วิธีแก้ปัญหา 1
  • A: พบแล้ว (Found) (หรือ OK)
  • B: ล้มเหลว (Failed)
  • C: ล้มเหลว (Failed)
  วิธีแก้ปัญหา 2
  • A: พบแล้ว (Found) (หรือ OK)
  • B: OK
  • C: ล้มเหลว (Failed)
  วิธีแก้ปัญหา 3
  • A: พบแล้ว (Found) (หรือ OK)
  • B: OK
  • C: OK
  วิธีแก้ปัญหา 4

  การเชื่อมต่อแบบใช้สาย

  ผลการเชื่อมต่อ (Connection results)

  A: การเชื่อมต่อแบบใช้สาย (Cable connection)

  B: สถานะเชื่อมต่อ (Local access)

  C: การเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต (Internet access)

  การแก้ปัญหา (Solution)

  • A: ล้มเหลว (Failed)
  • B: ล้มเหลว (Failed)
  • C: ล้มเหลว (Failed)
  วิธีแก้ปัญหา 5
  • A: พบแล้ว (Found) (หรือ OK)
  • B: ล้มเหลว (Failed)
  • C: ล้มเหลว (Failed)
  วิธีแก้ปัญหา 6
  • A: พบแล้ว (Found) (หรือ OK)
  • B: OK
  • C: ล้มเหลว (Failed)
  วิธีแก้ปัญหา 7
  • A: พบแล้ว (Found) (หรือ OK)
  • B: OK
  • C: OK
  วิธีแก้ปัญหา 8