หมายเลข ID หัวข้อ : 00169398 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19/09/2023พิมพ์

การลงทะเบียนรีโมทคอนโทรลทัชแพด (Touchpad Remote Control) หรือรีโมทคอนโทรลสั่งงานด้วยเสียง (Voice Remote Control) ของฉันล้มเหลวทุกครั้ง

ล้มเหลวในการลงทะเบียนฟังก์ชันรีโมทคอนโทรลทำงานด้วยเสียง (Voice Remote Control)

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อทำการจับคู่ตัวรีโมทคอนโทรลใหม่อีกครั้ง

  1. ถอดและใส่แบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรลเข้าไปใหม่
   หมายเหตุ: การจับคู่อาจล้มเหลว หากระดับแบตเตอรี่ต่ำ เปลี่ยนแบตเตอรี่ไปเป็นอันใหม่และลองทำการจับคู่อีกครั้ง
  2. ใน การตั้งค่า (Settings) กรุณาปิด Bluetooth จากนั้นเปิดขึ้นมาใหม่อีกครั้ง
   1. กรุณาเปิดหน้าจอ การตั้งค่า (Settings) ขึ้นมา วิธีการเข้าใช้งาน การตั้งค่า (Settings)
   2. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
    • เลือกที่ รีโมทและอุปกรณ์เสริม (Remotes & Accessories)
    • เลือกที่ รีโมทและอุปกรณ์เสริม (Remotes & Accessories)การตั้งค่า Bluetooth (Bluetooth Settings)
    • เลือกที่ การตั้งค่า Bluetooth (Bluetooth settings)
    • เลือกที่ การตั้งค่า BRAVIA (BRAVIA Settings)
   3. เลือกที่ Bluetooth จากนั้นปิดฟังก์ชันนี้
   4. เลือกที่ Bluetooth อีกครั้ง จากนั้นเปิดฟังก์ชันนี้
  3. ถ้าหากทีวีและรีโมทคอนโทรลจับคู่กันอยู่ กรุณายกเลิกการจับคู่ก่อน ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้ เพื่อตรวจเช็คดูว่ามีการจับคู่กันอยู่หรือไม่
   หมายเหตุ: ถ้าทีวีของท่านอยู่ในรายการด้านล่าง กรุณาข้ามขั้นตอนนี้ไป
   รายการรุ่นเป้าหมาย :
   1. กรุณาเปิดหน้าจอ การตั้งค่า (Settings) ขึ้นมา วิธีการเข้าใช้งาน การตั้งค่า (Settings)
   2. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
    • เลือกที่ รีโมทและอุปกรณ์เสริม (Remotes & Accessories)การตั้งค่า Bluetooth (Bluetooth Settings)
    • เลือกที่ รีโมทและอุปกรณ์เสริม (Remotes & Accessories)
    • เลือกที่ การตั้งค่า Bluetooth (Bluetooth settings)
   3. ตรวจเช็คดูว่ามีข้อมูลของอุปกรณ์ (เช่น: SONY TV RC MIC 001) ของรีโมทคอนโทรลแสดงขึ้นมาหรือไม่
    • ถ้าหากไม่มีข้อมูลของรีโมทคอนโทรลแสดงขึ้นมา กรุณาทำการตรวจเช็คใน ขั้นตอนที่ 4 ด้านล่าง
    • ถ้าหากมีข้อมูลอุปกรณ์ของรีโมทคอนโทรลแสดงขึ้นมา กรุณาใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ทำการยกเลิกการจับคู่
     1. เลือกที่ข้อมูลอุปกรณ์ของรีโมทคอนโทรล
     2. เลือกที่ ยกเลิกการจับคู่ (Unpair)ตกลง (OK)
  4. ทำการจับคู่ให้กับรีโมทคอนโทรลใหม่อีกครั้ง
   หมายเหตุ:
   • ถ้าหากรีโมทคอนโทรลมีการลงทะเบียนไว้กับทีวีที่แตกต่างออกไป กรุณาปิดทีวีนั้นไปก่อน และจากนั้นทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อทำการลงทะเบียนรีโมทคอนโทรลของท่านกับทีวีที่ต้องการ
   • มีรีโมทคอนโทรลอยู่ด้วยกันสองแบบ กรุณาอ้างอิงกับคำตอบนี้ เครื่องหมายไมโครโฟนจะมีพิมพ์ไว้อยู่ทั้งสองแบบ ดังแสดงในรูปนี้ ตำแหน่งของปุ่ม / เครื่องหมายของไมโครโฟนจะแตกต่างกันไปตามภูมิภาคหรือรุ่นเครื่องของท่าน
    รูปภาพของรีโมทแบบทัชแพ็ด และรีโมทแบบรับรู้ด้วยเสียง
    • A: รีโมทคอนโทรลทัชแพด (Touchpad Remote Control)
    • B: รีโมทคอนโทรลที่รองรับการรับรู้ด้วยเสียงได้
   • เมื่อใช้ แบบ A (รีโมทคอนโทรลทัชแพด (Touchpad Remote Control))
   • เมื่อใช้ แบบ B (รีโมทคอนโทรลที่รองรับการรับรู้ด้วยเสียงได้)
  5. กรุณาดำเนินการตามขั้นตอน พาวเวอร์รีเซ็ต (Power Reset)