หมายเลข ID หัวข้อ : 00231337 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/09/2021พิมพ์

รีโมทคอนโทรลของทีวีไม่สามารถสั่งงานได้อย่างถูกต้องหรือไม่ตอบสนองเลย

  ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้
  เนื่องจากแต่ละขั้นตอนเหล่านี้จะแทนวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ ให้ตรวจเช็คดูการทำงานของรีโมทคอนโทรลหลังการทำแต่ละขั้นตอนเสร็จสิ้นลง

  ข้อสำคัญ: ถ้าหากปัญหาเกิดขึ้นในรีโมทคอนโทรลทัชแพด  ของ Android TV ให้ตรวจเช็คกับ การแก้ปัญหาสำหรับรีโมทคอนโทรลทัชแพด

  ด้านล่างนี้เป็นรีโมทคอนโทรลแบบไร้สายที่ใช้กันโดยทั่วไปสำหรับ BRAVIA TV

  รีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย 3 แบบ A, B, C

  1. รีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย (แบบปกติ)
  2. รีโมทคอนโทรลทัชแพด (Touchpad Remote Control)
  3. รีโมทคอนโทรลแตะครั้งเดียว (One-touch Remote Control)
  1. การลงทะเบียน/ลงทะเบียนซ้ำ ตัวรีโมทแบบไร้สาย
   ท่านสามารถจะใช้ตัวรีโมทแบบไร้สายนี้ได้หลังการลงทะเบียนเข้ากับ BRAVIA TV แล้วเท่านั้น การลงทะเบียน/ลงทะเบียนซ้ำ รีโมทแบบไร้สาย โดยใช้ปุ่มสั่งงานบน BRAVIA TV หรือรีโมทแบบอินฟราเรด ถึงแม้ว่าท่านจะได้ลงทะเบียนไปแล้ว ปัญหาอาจจะดีขึ้นได้โดยการลงทะเบียนซ้ำเข้าไปใหม่
   สำหรับวิธีการลงทะเบียน ให้อ้างอิงกับต่อไปนี้
   1. วิธีการจับคู่หรือจับคู่ซ้ำใหม่กับ รีโมทคอนโทรลแบบใช้คำสั่งเสียงกับทีวีของท่าน
   2. วิธีการลงทะเบียนตัวรีโมทแบบสัมผัสเดียว
   3. วิธีการลงทะเบียนรีโมทแบบสัมผัสเดียว (One-touch Remote Control) เข้ากับทีวี
  2. ถ้าหากมีอุปกรณ์ที่ใช้คลื่นวิทยุ อยู่ใกล้ตัวทีวีหรือตัวรีโมท ให้ตรวจสอบว่าไม่มีผลกระทบของอุปกรณ์ใช้คลื่นวิทยุดังกล่าว โดยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งการติดตั้ง ฯลฯ คลื่นวิทยุที่ส่งออกจากตัวรีโมทไร้สายอาจจะได้รับผลกระทบจากอุปกรณ์ใช้คลื่นวิทยุเช่นตัว แอคเซสพอยต์แบบไร้สาย (เราเตอร์แบบไร้สาย) ชุดวิทยุแฮนด์เซทแบบไร้สาย อุปกรณ์โมบาย ไมโครเวฟ โทรศัพท์ในบ้านแบบไร้สาย ฯลฯ


    
  3. เมื่อมีตัวสปลิตเตอร์แบบเก่าติดอยู่ใกล้กับทางด้านหลังของทีวี ให้ตรวจสอบว่าปัญหาดีขึ้นหรือไม่โดยการย้ายตัวสปลิตเตอร์ออกเป็นการชั่วคราว มีความเป็นไปได้ที่คลื่นวิทยุจะรั่วไหลออกมาจากตัวสปลิตเตอร์แบบเก่า เข้าไปรบกวนกับคลื่นวิทยุของรีโมทแบบไร้สายได้ ถ้าหากท่านย้ายตัวสปลิตเตอร์เพื่อให้ปัญหาดีขึ้น ให้ตรวจสอบดูว่าปัญหาดีขึ้นหรือไม่หลังการเปลี่ยนตัวสปลิตเตอร์ตัวเก่าด้วยตัวใหม่แล้ว
  4. อัปเดตซอฟต์แวร์ของทีวีนั้นให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด
   มีโอกาสที่อาการนั้นอาจจะดีขึ้นโดยการอัปเดตไปเป็นซอฟต์แวร์ตัวล่าสุด
   หมายเหตุ:
   • สั่งงานโดยใช้ปุ่มต่างๆ บนตัวเครื่องของทีวี หรือตัวรีโมทตัวอื่น
   • กระบวนการดาวน์โหลดและอัปเดต จะใช้เวลานาน

  ขั้นตอนการแก้ปัญหาข้างต้นควรจะสามารถช่วยแก้ปัญหานี้ได้ ถ้าหากท่านได้ทำขั้นตอนทั้งหมดเสร็จแล้ว และปัญหายังคงไม่ได้รับการแก้ไข อาจจะต้องขอรับการบริการตรวจซ่อม หรืออาจจะต้องเปลี่ยนตัวรีโมทตัวใหม่ การซ่อมและการรับประกัน