หมายเลข ID หัวข้อ : 00056538 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/09/2020

อุปกรณ์มือถือ Apple iPhones ต่าง ๆ ใช้งานร่วมกันได้กับฟีเจอร์ NFC หรือไม่ ?

  ในปัจจุบันอุปกรณ์มือถือ Apple iPhone ต่าง ๆ  และอุปกรณ์ Apple iOS ต่าง ๆ ยังไม่มีการรองรับการทำงานกับฟีเจอร์ Near Field Communication (NFC)

  ให้หาดูโลโก้ NFC บนโทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์มือถือ เพื่อให้แน่ใจว่า อุปกรณ์นั้นใช้ได้กับ NFC

   NFC logo


  ในปัจจุบันอุปกรณ์โมบาย Apple iPhone ต่าง ๆ  และอุปกรณ์ Apple iOS ต่าง ๆ ยังไม่มีการรองรับการทำงานกับฟีเจอร์ Near Field Communication (NFC)

  ให้หาดูโลโก้ NFC บนตัวโทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์โมบาย เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์นั้นใช้ได้กับ NFC

   NFC logo