หมายเลข ID หัวข้อ : 00200039 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/06/2019

อะไรคือ Memory Card File Rescue Service?

Memory Card File Rescue Service.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

Memory Card File Rescue จะช่วยในการกู้้คืนภาพถ่ายและไฟล์อื่น ๆ ที่เก็บบันทึกไว้ในการ์ดหน่วยความจำ Sony.

เพื่อทำการ Memory Card File Rescue, ให้ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ Memory Card Card Rescue.

หมายเหตุ:

 • ซอฟต์แวร์นี้จะไม่สามารถคืนข้อมูลได้เสมอไป.
  ขึ้นอยู่กับสภาวะของข้อมูล การเรียกคืนอาจจะไม่สามารถทำได้อีกต่อไป.
 • การใช้งานซอฟต์แวร์นี้ได้มีการตรวจสอบเฉพาะกับการ์ดหน่่วยความจำของ Sony เท่านั้น.
  เมื่อใช้การ์ดหน่วยความจำจากผู้ผลิตอื่น, ไม่อาจจะรับประกันได้ว่าการทำงานจะถูกต้องเรียบร้อยตามปกติ.
 • "Memory Card File Rescue" รองรับการ์ดหน่วยความจำของ Sony ต่อไปนี้:
  1. “Memory Stick™", "MagicGate Memory Stick™", "Memory Stick Duo™" และ"MagicGate Memory Stick Duo™"
  2. "Memory Stick PRO™", "Memory Stick PRO Duo™", "Memory Stick PRO-HG Duo™" และ"Memory Stick Micro™"
  3. "SD Card", "SDHC Card", "microSD Card" และ "microSDHC Card"
  4. MICROVAULT USB FLASH DRIVE. 
 • Sony Corporation จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญหายใด ๆ หรือความสูญหายแบบใด หรือความเสียหาย ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ซอฟต์แวร์นี้.