หมายเลข ID หัวข้อ : 00182872 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/08/2017

ข้อมูลในการใช้งานร่วมกันได้ของสื่อ Memory Stick สำหรับ Windows 8

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เกี่ยวกับเรื่องของสภาวะแวดล้อมของการใช้งาน:

  • Windows 8 จะต้องได้รับการติดตั้งมาให้จากดรงงานในเครื่องพีซีของท่าน
  • การทำงานไม่สามารถจะรับรองได้ ถ้ามีการอัพเกรดจากระบบปฏิบัติการอื่นไปเป็น Windows 8
  • การทำงานไม่ได้รับการรับประกันสำหรับเครื่องพีซีรุ่นต่าง ๆ ทั้งหมด
  • ผลิตภัณฑ์เหล่านี้รองรับ Windows 8 และ Windows Pro
  • การทำงานได้รับการตรวจสอบกับโหมดเดสทอปเท่านั้น

สัญลักษณ์:

  1. O : ใช้งานร่วมกันได้
  2. - : ใช้งานร่วมกันไม่ได้
สื่อ Memory Stick 
ชื่อรุ่น ใช้งานร่วมกันได้
MS-A4GDP O
MS-A8GDP O
MS-HX8B O
MS-HX16B O
MS-HX32B O
MS-M4 O
MS-M8 O
MS-M16 O
MS-M32 O
MS-MT2G O
MS-MT4G O
MS-PX16 O
MS-PX32 O
MS-PX64 O


ซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น เวอร์ชั่น ใช้งานร่วมกันได้
Memory Card File Rescue 3.2 O
x-Pict Story 1.0 O

หมายเหตุ:
โดยทั่วไป ระบบและชื่อของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในเว็บไซต์นี้ จะเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผู้พัฒนาหรือผู้ผลิตที่เกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ตาม เครื่องหมาย ™ หรือ ® ไม่ได้มีการนำมาใช้ในทุกกรณีในเว็บไซต์นี้