หมายเลข ID หัวข้อ : 00199912 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 08/06/2023พิมพ์

บริการส่งสินค้าซ่อมผ่านทางไปรษณีย์และผู้ให้บริการส่งพัสดุ

  หากลูกค้าประสงค์ที่จะใช้บริการส่งสินค้าซ่อมผ่านทางไปรษณีย์และผู้ให้บริการส่งพัสดุ กรุณาติดต่อศูนย์บริการข้อมูลโซนี่ไทย โทร. 02-7156100 หรือ Line ID @sonythai เพื่อขอรับแบบฟอร์ม

  กรุณาถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ตามลิงค์ตัวอย่าง ที่นี่ เพื่อใช้เป็นหลักฐานก่อนส่งผลิตภัณฑ์ไปยังศูนย์บริการ

   

  ประเภทสินค้าที่รองรับการบริการ

  • หูฟัง

  • กล้องคอมแพค (เฉพาะรุ่น DSC-W Series และ DSC-WX Series)

  • เครื่องเล่นเพลงแบบพกพา

  • เครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล (เฉพาะรุ่น ICD Series)

  • โทรศัพท์มือถือ

  • PlayStation® (เฉพาะคอนโทรลเลอร์ไร้สาย ภายในระยะเวลารับประกันจากโซนี่)

  หมายเหตุ : กลุ่มสินค้าประเภทอื่นๆที่ยังไม่เปิดให้บริการ ยังไม่สามารถใช้บริการนี้ได้

   

  ค่าบริการและค่าอะไหล่

  • สินค้าที่อยู่ในระยะเวลาการรับประกัน

  • ไม่เสียค่าบริการและอะไหล่ในการซ่อม “ยกเว้นการตรวจเช็คพบว่าอยู่นอกเงื่อนไขการรับประกันจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับอีกครั้ง”

           หมายเหตุ : แสดงหลักฐานเช่น ใบเสร็จรับเงิน โดยให้แนบมากับกล่องพัสดุ หรือตรวจสอบระยะเวลาการรับประกันผ่านทาง My Sony

  • สินค้าที่อยู่นอกระยะเวลาการรับประกัน

  • สำหรับสินค้าที่อายุการใช้งานมากกกว่า 3 ปีขึ้นไป ขอความกรุณาให้ตรวจสอบความพร้อมของอะไหล่ก่อนการส่งซ่อมสินค้า ติดต่อศูนย์บริการข้อมูลโซนี่ไทย โทร. 0-27156100 หรือกด ติดต่อเรา
  • การประเมินราคาค่าซ่อม (ค่าบริการ และค่าอะไหล่) จะมีการติดต่อเพื่อประเมินราคาค่าซ่อมให้ทราบก่อนการซ่อมสินค้า

   

  ค่าบริการจัดส่งพัสดุลงทะเบียน

  • ลูกค้าจะต้องชำระค่าบริการการจัดส่งพัสดุด้วยตนเองและลูกค้าอาจพิจารณาซื้อบริการการรับประกันความเสียหายขณะขนส่ง ณ จุดให้บริการ (ค่าบริการการจัดส่งพัสดุและค่าบริการการรับประกันความเสียหายขณะขนส่ง โปรดสอบถาม ณ จุดให้บริการที่ลูกค้าใช้บริการ) ส่วนนี้ไม่ครอบคลุมถึงเงื่อนไขการรับประกันผลิตภัณฑ์ โดยลูกค้าชำระค่าจัดส่งนี้เฉพาะการส่งไปยังศูนย์บริการโซนี่

  • ค่าบริการการจัดส่งพัสดุเที่ยวขากลับ จะชำระโดยศูนย์บริการโซนี่

   

  ตรวจสอบอัตราค่าบริการอื่นๆ

  สำหรับคำถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อศูนย์บริการข้อมูลโซนี่ไทย โทร. 0-2715-6100 หรือกด ติดต่อเรา